Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo dolnośląskie – harmonogram naborów w 2021 roku

2021 to ostatnia szansa dla przedsiębiorców, osób fizycznych, JST i pozostałych podmiotów na otrzymanie dofinansowania z funduszy europejskich (końcówka RPO 2014- 2020). Dostępne będą ostatnie dotacje na rozwój – inwestycje, innowacje, prace badawczo – rozwojowe, na otwarcie działalności. Środki będą dostępne w ramach RPO (regionalne) i krajowych programów operacyjnych. Pozostało tylko kilka projektów. W niniejszym artykule znajduje się harmonogram województwa dolnośląskiego na 2021 rok.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

wycena znaku - zapytanie

.

Harmonogram naborów w 2021 roku Dolny Śląsk

pobierz harmonogram 2

 

.

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie w woj. dolnośląskim?

 

Pierwsze nabory dla firm zostały ogłoszone już w styczniu.

.

Na co będzie można otrzymać środki w 2021 na Dolnym Śląsku?

 

Mamy do czynienia z końcówką obecnej perspektywy dotacyjnej i nie będzie z programu regionalnego woj. dolnośląskiego zbyt wielu możliwości pozyskania dotacji dla biznesu ale jest na to sposób! Ten sposób nazywa się programy ogólnopolskie, a w szczególności Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR – czytaj więcej o harmonogramie 2021 POIR

 

 

Najbliższy ciekawy konkurs ogólnopolski to Bony na Cyfryzację (z PARP) – dotacje do 300 000 zł:

– opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 20 września 2021 r.

– termin rozpoczęcia składania wniosków: 20 października 2021 r.

Pełna dokumentacja konkursowa będzie dostępna 6 września 2021 r.  – obecnie już wiadomo, że w konkursie będzie preferencja dla branż, które szczególnie ucierpiały podczas pandemii Covid-19 – takie firmy będą miały największe szanse.  Zachęcamy Państwa (aby nie czekając na rozpoczęcie konkursu) już opracowywać własne plany cyfryzacji – czyli:

– co kupić?

– za ile?

– od kogo?

– jakie cechy mają mieć planowane do zakupu urządzenia / oprogramowanie?

– jaki efekt biznesowy biznesowy przyniesie cyfryzacja?

.

Fundusze Unijne Wrocław: Możliwe dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Jak już wcześniej wzmiankowaliśmy końcówka obecnej perspektywy dotacyjnej wiąże się z ograniczeniem szans na uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich przez przedsiębiorców działających na terenie miasta Wrocław, jak i w całym województwie. Warto jednak wiedzieć, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie województwo dolnośląskie oferuje dotacje unijne dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Dostępne są również inne dotacje i subwencje, z których mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które najbardziej ucierpiały w wyniku światowej epidemii.

Dotacje unijne dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii już są i z pewnością jeszcze będą udzielane, dlatego warto monitorować ten temat na bieżąco. Pomoc w tym zakresie kierowana jest przede wszystkim do mikro- i małych przedsiębiorstw i jest realizowana w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

Przyszłe  dotacje unijne – województwo dolnośląskie

Wkrótce zostanie ogłoszony kolejny program dotacyjny. Po ostatecznym podziale środków przyznanych dla naszego kraju. Zachęcamy do śledzenia informacji  w tym zakresie gdyż proponowane środki będą naprawdę duże i przeznaczone dla szerokiego spektrum podmiotów zarówno prywatnych jak też samorządowych .

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

.

Dotacje na rozwój firmy – Wrocław

Myślisz o rozwoju swojej formy? Chcesz wdrożyć nowoczesne rozwiązania, zainwestować w wyposażenie czy szkolenie pracowników? Szukasz sposobów na pozyskania niezbędnych środków? Możesz ubiegać się o dotacje na rozwój firmy, dzięki którym skutecznie rozwiniesz wiele obszarów działalności swojego przedsiębiorstwa.

.

Przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego zachęcamy do bieżącego śledzenia harmonogramów dotacji, w szczególności w zakresie dofinansowań i pomocy dla firm, które ucierpiały w wyniku światowej epidemii i restrykcji wynikających z konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi dotacji na rozwój firmy wszystkich zainteresowanych z miasta Wrocław i sąsiadujących miejscowości. W razie pytań prosimy o kontakt – udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany, przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych oraz rozliczamy dotacje. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,