Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo łódzkie – harmonogram naborów w 2018 roku

W 2018 roku rozpoczną się nabory dotacyjne m.in. dla przedsiębiorstw, jst i osób planujących rozpocząć działalność. W latach 2018 – 2020, będzie wiele szans na pozyskanie środków z funduszy unijnych na rozwój oraz wzrost konkurencyjności – np. dofinansowania na nowe produkty i usługi, nowe technologie, procesy, inwestycje w innowacje, infrastrukturę i prace B+R, nowe miejsca w przedszkolach i żłobkach, szkolenia, otwarcie działalności gospodarczej, termomodernizację, czy inwestycje w OZE w ramach RPO (regionalnych) i KPO (krajowych) programów operacyjnych. Jakie nabory czekają nas w 2018 roku? Przedstawiamy harmonogram RPO województwa łódzkiego na 2018 rok.

Regionalny Program Operacyjny 2018 – województwo łódzkie

Czytaj o harmonogramach w innych województwach – aktualne nabory.

wycena znaku - zapytanie

.

 

Harmonogram naborów w 2018 roku w woj. łódzkim

pobierz harmonogram 2

 

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie w woj. łódzkim?

Pierwsze nabory dla firm zostaną ogłoszone już w styczniu 2018.

 

Na co będzie można otrzymać środki w 2018 roku?

Wiele konkursów z 2017 roku będzie miała swoją kontynuację w 2018 roku i latach następnych. Środki będzie można pozyskać m.in. na:

 

 • infrastruktura badawczo rozwojowa uczelni oraz przedsiębiorstw (działy b+r i laboratoria)
 • projekty dot. prac badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw
 • wzrost innowacyjności przedsiębiorstw
 • innowacje w MSP
  • wdrażanie wyników prac B+R
  • nowe produkty, usługi, technologie i procesy
 • instrumenty finansowe – np. pożyczki preferencyjne
 • internacjonalizacja firmy
 • modele biznesowe
 • usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw
 • pomoc w samozatrudnieniu
 • gospodarkę niskoemisyjną
 • efektywność energetyczną – m.in.:
  • odnawialne źródła energii
  • termomodernizacja
  • produkcja z OZE
  • nowe, bardziej efektywne energetycznie linie technologiczne.

.

Regionalne Programy Operacyjne – harmonogram 2018

Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2018

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać nawet kilku miesięcy przygotowań. Zapraszamy do współpracy w ramach opracowania wniosku o dofinansowanie oraz rozliczenia pozyskanej dotacji.

 

.

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany, wyceny, rozliczamy pozyskane dotacje, przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,