Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo lubelskie – harmonogram naborów w 2015 roku

W 2015 roku rozpoczną się długo wyczekiwane konkursy dotacyjne. Będzie wiele szans dla przedsiębiorców, pozostałych podmiotów oraz osób fizycznych na pozyskanie dofinansowania i na zwiększenie swojej konkurencyjności. Będą m.in. dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na inwestycje w innowacje, wdrożenie nowych produktów/usług, prace badawcze i rozwojowe w ramach regionalnych (RPO) i krajowych programów operacyjnych. Przedstawiamy harmonogram województwa lubelskiego na 2015 i 2016 rok.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

 

btn_wyslij_zapytanie

Harmonogram naborów w 2015 roku w województwie lubelskim

lubelskie 2015

 

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie w lubelskim?

Pierwsze nabory zostaną ogłoszone w III kwartale 2015 roku.

Na co będzie można otrzymać środki w 2015 roku w lubelskim?

Środki będzie można otrzymać m.in. na:

 

  • inwestycje kapitałowe w nowopowstałe przedsiębiorstwa oparte o innowacyjne pomysły,
  • opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe),
  • projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa,
  • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące: 1/ szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, 2/ przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 3/ wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe),
  • programy aktywizacji zawodowej.

Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2015

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2015


Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 20.03.2015 o godz. 11:06
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0