Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo lubelskie – harmonogram naborów w 2018 roku

Nowa perspektywa dotacyjna (2014 – 2020) wchodzi w decydującą fazę. W 2018 roku będzie wiele możliwości pozyskania dofinansowania m.in.: dla firm / przedsiębiorstw na rozwój i wzrost konkurencyjności (na inwestycje w ST i WNiP, innowacje, B+R badania i rozwój, infrastrukturę B+R, wdrożenie wyników prac B+R / komercjalizację, promocję na rynkach zagranicznych / internacjonalizacje), dla JST, jednostek naukowych, ale również dla osób fizycznych (m.in. na staże, szkolenia, czy otwarcie działalności). Nabory będą ogłaszane w ramach regionalnych (wojewódzkich, RPO) oraz krajowych (centralnych, KPO) programów operacyjnych. Przedstawiamy harmonogram województwa lubelskiego na 2018 rok.

.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

wycena znaku - zapytanie

.

Dofinansowanie unijne w województwie lubelskim – Regionalny Program Operacyjny

Harmonogram naborów w 2018 roku w woj. lubelskim

 Regionalny Program Operacyjny lubelskie – harmonogram 2018

 .

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie w woj. lubelskim?

Pierwsze nabory dla firm zostaną ogłoszone już w I kwartale 2018 roku.

Na co będzie można otrzymać środki w 2018 roku?

W 2018 roku środki dotacyjne będzie można otrzymać m.in. na:

 • infrastruktura B+R badawczo – rozwojowa firm / przedsiębiorstw, jednostek naukowych
 • projekty B+R badawczo – rozwojowe firm / przedsiębiorstw
 • wzrost konkurencyjności firm / przedsiębiorstw
 • innowacje w MSP – nowe technologie, procesy oraz produkty i usługi
 • bon na nowe usługi, technologie, produkty
 • wdrożenia wyników prac B+R / komercjalizacja wiedzy
 • promocja firmy, produktów / usług na rynkach zagranicznych – internacjonalizacje firmy
 • usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw
  • szkolenia, staże, pomoc w samozatrudnieniu
 • efektywność energetyczną – m.in.:
  • OZE odnawialne źródła energii, produkcja z OZE, termomodernizacja, nowe, bardziej efektywne linie technologiczne.

 .

Regionalne Programy Operacyjne – harmonogram 2018

Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2018

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Odpowiednie przygotowanie do aplikowania o dotacje może wymagać nawet do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od firmy / przedsiębiorstwa i planowanego projektu / przedsięwzięcia / potrzeb. Zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami. Dodatkowo Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie oraz informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

 

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,