Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo lubuskie – harmonogram naborów w 2015 roku

W 2015 roku i latach następnych będzie wiele szans dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz pozostałych podmiotów na pozyskanie dofinansowania i na zwiększenie swojej konkurencyjności. Będą m.in. dotacje na badania i rozwój, nowe produkty i usługi, infrastrukturę B+R, dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO i krajowych programów operacyjnych. Pierwszymi województwami (RPO), które ogłosiły harmonogramy na 2015 rok, były: województwo opolskie, kujawsko-pomorskie i lubuskie. Przedstawiamy harmonogram województwa lubuskiego na 2015 i 2016 rok.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

 

btn_wyslij_zapytanie

Harmonogram naborów RPO w 2015 roku w województwie lubuskim

lubuskie 2015

 

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie?

Pierwsze nabory zostaną ogłoszone w III kwartale 2015 roku.

Na co będzie można otrzymać środki w 2015 roku?

Środki będzie można otrzymać m.in. na:

 

 • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji
  na rynku pracy (m.in. osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50 roku życia, osób z terenów
  wiejskich) oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osóbplanujących rozpoczęcie działalności
  gospodarczej przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług,
 • budowę, rozbudowę, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – projekty B+R przedsiębiorstw, inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R, projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowo- technologicznych i inkubatorach technologicznych,
 • bon na innowacje.
 • budowę nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE,
  wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej,

Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2015

 

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2015


Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.


Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 25.02.2015 o godz. 10:39
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0