Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo podkarpackie – harmonogram naborów w 2015 roku

W 2015 roku będzie wiele szans dla przedsiębiorców na pozyskanie dofinansowania i na zwiększenie swojej konkurencyjności. Będą m.in. dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na inwestycje i innowacje w ramach RPO i krajowych programów operacyjnych. Pierwszymi województwami, które ogłosiły harmonogramy na 2015 rok, były m.in.: województwo opolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, podlaskie i podkarpackie. Przedstawiamy harmonogram województwa podkarpackiego na 2015 i 2016 rok.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Harmonogram naborów RPO w 2015 roku w woj. podkarpackim

podkarpackie 2015

 

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie w podkarpackim?

Pierwsze nabory zostaną ogłoszone w maju 2015 roku.

Na co będzie można otrzymać środki w 2015 roku w podkarpackim?

Środki będzie można otrzymać m.in. na:

 

  • wsparcie tworzenia nowej i istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • wsparcie rozwoju istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi oraz inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące poprawie konkurencyjności produkcji,
  • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (1/doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach projektów realizowanych niniejszym priorytecie, w początkowym okresie działalności uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników, 2/przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 50 tys. zł na osobę – wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i/lub szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.

Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2015

 

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2015


Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.


 

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 18.03.2015 o godz. 14:41
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

4 odpowiedzi do wpisu: Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo podkarpackie – harmonogram naborów w 2015 roku

Skomentuj

*