Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo świętokrzyskie – harmonogram naborów w 2018 roku

dotacje dla firm - start

Perspektywa unijna 2014-2020 wkracza w decydującą fazę. W 2018 roku będzie dostępnych wiele naborów dotacyjnych. Szansę na pozyskanie dofinansowania będą mieć m.in. firmy / przedsiębiorstwa na rozwój i wzrost konkurencyjności (inwestycje, innowacje, nowe produkty, usługi, technologie, B+R badania i rozwój, komercjalizację, promocję na rynkach zagranicznych), osoby fizyczne (m.in. szkolenia, staże, otwarcie działalności) oraz jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty. Nabory będą ogłaszane w ramach regionalnych (wojewódzkich) oraz krajowych  (KPO, centralne) programów operacyjnych. Jakich naborów należy się spodziewać? Przedstawiamy harmonogram województwa świętokrzyskiego 2018 rok.

Regionalny Program Operacyjny 2018 – województwo świętokrzyskie

.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

btn_wyslij_zapytanie

.

Harmonogram naborów w 2018 roku w woj. świętokrzyskim

pobierz harmonogram 2

.

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie w woj. świętokrzyskim?

Pierwsze nabory dla firm zostaną ogłoszone już w I kwartale 2018.

.

Na co będzie można otrzymać środki w 2018 roku?

W 2018 roku środki będzie można otrzymać m.in. na:

  • infrastrukturę B+R firm / jednostek naukowych
  • projekty B+R badawczo – rozwojowe firm / przedsiębiorstw
  • wzrost innowacyjności przedsiębiorstw / firm
  • nowe procesy, technologie oraz usługi i produkty
  • promocję działalności – produktów i usług – na rynkach zagranicznych
  • pomoc w samozatrudnieniu
  • gospodarkę niskoemisyjną
  • efektywność energetyczną, m.in.:
    • produkcja energii z odnawialnych źródeł energii OZE, termomodernizacja, nowe linie technologiczne.

.

Regionalne Programy Operacyjne – harmonogram 2018

Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2018

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Odpowiednie przygotowanie do naboru o dofinansowanie może wymagać nawet do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od firmy / przedsiębiorstwa i planowanego projektu / przedsięwzięcia/potrzeb. Zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej. Warto również skorzystać z usługi audytu możliwości dotacyjnych. Resulto przeprowadza przekazuje Klientowi niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów).

.

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany, przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych oraz rozliczamy dotacje. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,