Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne Pomorze Zachodnie – Regionalny Program Operacyjny województwo zachodnio – pomorskie – harmonogram naborów w 2018 roku

W 2018 roku będzie możliwe pozyskania dofinansowania przede wszystkim dla firm / przedsiębiorców, osób fizycznych planujących rozpocząć działalność, jednostek samorządu terytorialnego (JST) i pozostałych podmiotów. Dla firm będą dostępne dotacje na rozwój i wzrost konkurencyjności – na nowe produkty, usługi, procesy, technologie, inwestycje w innowacje, prace badawczo – rozwojowe, infrastrukturę B+R, szkolenia, otwarcie działalności, termomodernizację, czy OZE. Środki będą dostępne w ramach RPO (regionalne) i krajowych programów operacyjnych. Jakie nabory czekają nas w 2018 roku? Przedstawiam harmonogram województwa zachodnio – pomorskiego na 2018 rok.

 Regionalny Program Operacyjny 2018 – województwo zachodnio – pomorskie

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

btn_wyslij_zapytanie

.

 

Harmonogram naborów w 2018 roku w woj. zachodnio-pomorskim

pobierz harmonogram 2

 .

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie w woj. zachodnio-pomorskim?

Pierwsze nabory dla firm zostaną ogłoszone już w I kwartale 2018.

 

Na co będzie można otrzymać środki w 2018 roku?

Wiele konkursów z 2017 będzie miała swoją kontynuację w 2018. Środki będzie można pozyskać m.in. na:

 • innowacje w MSP
 • nowe produkty i usługi
 • innowacyjne procesy i technologie
 • infrastruktura badawczo – rozwojowa B+R
 • wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych B+R
 • projekty badawczo- rozwojowe B+R przedsiębiorstw
 • internacjonalizację produktu/usługi, przedsiębiorstwa / firmy
 • usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw
 • szkolenia
 • pomoc w samozatrudnieniu
 • gospodarka niskoemisyjna
 • efektywność energetyczną – m.in.:
  • OZE odnawialne źródła energii
  • produkcja energii
  • nowe linie technologiczne
  • termomodernizacja.

 

Regionalne Programy Operacyjne – harmonogram 2018

Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2018

.

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Odpowiednie przygotowanie do aplikowania o dotacje może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Zapraszamy do współpracy w ramach opracowania wniosku o dofinansowanie oraz rozliczenia pozyskanej dotacji.

.

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany, przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych oraz rozliczamy dotacje. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,