Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – RPO Dolny Śląsk – poziom, wysokość dofinansowania 2015 – 2020

W drugiej połowie września 2015 zostaną ogłoszone pierwsze nabory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Ślaska. Zasady przyznawania dotacji oraz ich wysokość będą się różnić od konkursów ogłaszanych w latach 2007 – 2014. W dolnośląskim nie będzie już bardzo wysokich (%) dotacji na wydatki inwestycyjne. Na jakie dofinansowania mogą liczyć mikro i małe przedsiębiorstwa, a na jakie średnie, czy duże? Niniejszy artykuł przybliża tę tematykę.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Wysokość dofinansowania 2015 – 2020

Zgodnie z założeniami, wysokość dotacji na Dolnym Śląsku,  niezwiązanej z badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi, nie przekroczy 45%.

 

 

 

Konkursy RPO Dolnego Śląska ogłaszane we wrześniu 2015

1.2.A – badania przemysłowe i prace rozwojowe

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe (eksperymentalne)
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniupremii*
Mikro 70% 80% 45% 60%
Mały 70% 80% 45% 60%
Średni 60% 75% 35% 50%
Duży 50% 65% 25% 40%

 

1.2.B – Infrastruktura B+R

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%,
  • średnie – do 35%,
  • przedsiębiorstwa inne niż MŚP – do 25%.

1.5.A – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%,
  • średnie – do 35%.

1.4.A – Tworzenie nowych modeli biznesowych MSP

  • do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Zapoznaj się z harmonogramem RPO Dolnego Śląska na 2015 i 2016 rok oraz z harmonogramami pozostałych województw.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 14.09.2015 o godz. 15:10
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*