Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Spotkanie informacyjne – aktualne nabory – "Dotacje na badania przemysłowe, prace rozwojowe i prototypowanie oraz podniesienie zdolności przedsiębiorstw do pozyskania dotacji w perspektywie 2015-2020“

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie o tematyce „Dotacje na badania przemysłowe, prace rozwojowe i prototypowanie oraz podniesienie zdolności przedsiębiorstw do pozyskania dotacji w perspektywie 2015-2020“.

Jak pozyskać fundusze w ramach aktualnie dostępnych konkursów dotacyjnych oraz jak zdobyć dodatkowe punkty do ogólnej oceny?

Zwiększ swoje szanse i pozyskaj dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa.

Temat spotkania

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie o tematyce:

„Dotacje na badania przemysłowe, prace rozwojowe i prototypowanie oraz podniesienie zdolności przedsiębiorstw do pozyskania dotacji w perspektywie 2015-2020“.

Miejsce i termin

  • Szkolenie odbędzie się w dniu w dniu 06-05-2015 r. (środa),
  • w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, ul. Świdnicka 39 (I piętro), Wrocław.

Program i szczegóły

W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy dotyczące:

  • Przygotowania projektów i przedsiębiorstw do aplikowania o dotacje na projekty B+R oraz prototypowanie, nabory (1.1.1 oraz 1.1.2 ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).
  • Maksymalizacji szans przedsiębiorstw na pozyskanie preferencyjnego finansowania poprzez audyt możliwości dotacyjnych. (więcej o audycie możliwości dotacyjnych).
  • Omówienie harmonogram naborów dotacyjnych do Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska.P

Pobierz – Program spotkania – 06-05-2015 Resulto


Jako wieloletni praktycy doradztwa gospodarczego, mamy świadomość, iż podstawą sukcesu przedsiębiorstwa, jest m.in. pozyskanie korzystnego finansowania dla projektów rozwojowych oraz sprawne zarządzanie kwestiami formalno-prawnymi, związanymi z realizacją projektów. Odpowiednie przygotowanie firmy, pozwoli Państwu skutecznie aplikować o fundusze unijne i poprawnie rozliczyć pozyskane środki.

Koszt uczestnictwa

  • dla członków DIG: 0 zł,
  • dla pozostałych uczestników: 150 zł + VAT,
  • cena obejmuje: materiały informacyjne, przerwę kawową oraz poczęstunek.

Potwierdzenie udziału

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o potwierdzenie mailowe na adres: poczta@resulto.pl(dane: imię i nazwisko uczestnika, dane do faktury (ewentualnie), telefon, adres mailowy). Faktury zostaną Państwu wręczone w dniu spotkania. Szczegółowych informacji udziela, jak i przyjmuje zgłoszenia, Pan Wojciech Mielczarek – tel. 535 373 736.

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy przesyłać do dnia 04 maja 2015 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Poznaj Zespół Resulto

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych, opracowujemy biznes plany oraz wnioski o dofinansowanie. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,