Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – SUDOP – System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej

W trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie należy wypełnić wiele punktów – m.in. „Pomoc publiczna / de minimis” lub „Doświadczenie Wnioskodawcy w ubieganiu się o środki publiczne UE” – oba punkty dotyczą zrealizowanych wcześniej lub będących w trakcie, innych projektów dotacyjnych. Łatwo jednak zapomnieć szczegóły dot. danego projektu, szczególnie jeśli był realizowany kilka lat wcześniej. Z pomocą przychodzi System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP), na którym można znaleźć podstawowe informacje dot. projektów. SUDOP w połączeniu z portalem „mapadotacji”, stanowią podstawowe narzędzia z informacjami o zrealizowanych projektach dotacyjnych.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

.

Jak działa SUDOP?

SUDOP służy do wyszukiwania informacji o:

 

 • wdrażanych środkach pomocowych
 • pomocy udzielonej w ramach środków pomocowych
 • pomocy de minimis i pomocy publicznej.

 

Czego nie zawiera baza SUDOP?

 

 • środków, których okres obowiązywania zakończył się przed 2016
 • pomocy będącej rekompensatą za realizację usług świadczonych w interesie gospodarczym
 • informacji o pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Skąd pochodzą informacje?

 

 • sprawozdania przekazywane przez podmioty udzielające pomocy za pośrednictwem Systemu SHRIMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy)

 

Kto odpowiada za prawidłowość danych?

 

 • wyłącznie pomioty je sporządzające – mają one możliwość korygowania swoich sprawozdań
  • w przypadku zauważenia błędów przez Beneficjenta należy zwrócić się o korektę do podmiotu udzielającego pomocy.

 

Kiedy są wprowadzane dane?

 

 • do 7 dni od dnia udzielenia pomocy lub od uzyskania informacji o zmianie wartości pomocy
 • informacje są aktualizowane każdego dnia (w nocy).

.

Kto może korzystać?

 

 • każdy może wyszukiwać informacje w bazie – system nie wymaga logowania. 

 

Pomagamy w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,