Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – SUDOP – System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej

W trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie należy wypełnić wiele punktów – m.in. „Pomoc publiczna / de minimis” lub „Doświadczenie Wnioskodawcy w ubieganiu się o środki publiczne UE” – oba punkty dotyczą zrealizowanych wcześniej lub będących w trakcie, innych projektów dotacyjnych. Łatwo jednak zapomnieć szczegóły dot. danego projektu, szczególnie jeśli był realizowany kilka lat wcześniej. Z pomocą przychodzi System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP), na którym można znaleźć podstawowe informacje dot. projektów. SUDOP w połączeniu z portalem „mapadotacji”, stanowią podstawowe narzędzia z informacjami o zrealizowanych projektach dotacyjnych.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

.

Jak działa SUDOP?

SUDOP służy do wyszukiwania informacji o:

 

 • wdrażanych środkach pomocowych
 • pomocy udzielonej w ramach środków pomocowych
 • pomocy de minimis i pomocy publicznej.

 

Czego nie zawiera baza SUDOP?

 

 • środków, których okres obowiązywania zakończył się przed 2016
 • pomocy będącej rekompensatą za realizację usług świadczonych w interesie gospodarczym
 • informacji o pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Skąd pochodzą informacje?

 

 • sprawozdania przekazywane przez podmioty udzielające pomocy za pośrednictwem Systemu SHRIMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy)

 

Kto odpowiada za prawidłowość danych?

 

 • wyłącznie pomioty je sporządzające – mają one możliwość korygowania swoich sprawozdań
  • w przypadku zauważenia błędów przez Beneficjenta należy zwrócić się o korektę do podmiotu udzielającego pomocy.

 

Kiedy są wprowadzane dane?

 

 • do 7 dni od dnia udzielenia pomocy lub od uzyskania informacji o zmianie wartości pomocy
 • informacje są aktualizowane każdego dnia (w nocy).

.

Kto może korzystać?

 

 • każdy może wyszukiwać informacje w bazie – system nie wymaga logowania. 

 

Pomagamy w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 31.01.2018 o godz. 09:24
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*