Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne Wielkopolska – Regionalny Program Operacyjny województwo wielkopolskie – harmonogram naborów w 2018 roku

Rok 2018, to kolejna szansa na pozyskanie środków z funduszy europejskich na rozwój. Nowa perspektywa dotacyjna się rozkręca. Dofinansowania będą m.in. dla firm / przedsiębiorstw na rozwój i wzrost konkurencyjności (na inwestycje, innowacje – nowe produkty, usługi, procesy, technologie, B+R badania i rozwój, komercjalizację, promocję za granicą), ale także dla osób fizycznych – m.in. na szkolenia, staże, otwarcie działalności gospodarczej. Nabory będą ogłaszane w ramach regionalnych (wojewódzkich, RPO) oraz w ramach krajowych (centralnych, KPO) programów operacyjnych. Przedstawiamy harmonogram województwa małopolskiego na 2018 rok.

Regionalny Program Operacyjny 2018 – województwo wielkopolskie

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

btn_wyslij_zapytanie

.

Harmonogram naborów w 2018 roku w woj. wielkopolskim

pobierz harmonogram 2

.

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie w woj. wielkopolskim?

Pierwsze nabory dla firm zostaną ogłoszone w I kwartale 2018.

.

Na co będzie można otrzymać środki w 2018 roku?

Konkursy z poprzedniego roku będą miały swoją kontynuacje m.in. w 2018 roku. Środki będzie można otrzymać m.in. na:

 

 • projekty B+R badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw
 • infrastruktura B+R
 • wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm / przedsiębiorstw
 • nowe procesy, technologie oraz produkty i usługi
 • innowacje w MSP
 • promocja na rynkach zagranicznych
 • pożyczki preferencyjne na rozwój
 • pomoc w samozatrudnieniu
 • efektywność energetyczną – m.in.
  • OZE odnawialne źródła energii
  • wytwarzanie energii z OZE
  • nowe linie technologiczne – bardziej energooszczędne
  • termomodernizacja siedziby / zakładu / budynku.

.

Regionalne Programy Operacyjne – harmonogram 2018

Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2018

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Przygotowanie do napisania wniosku o dofinansowanie / do naboru dotacyjnego może wymagać nawet kilku miesięcy przygotowań – w zależności od firmy / przedsiębiorstwa i planowanego projektu / przedsięwzięcia / potrzeb. Zapraszamy do współpracy. Dodatkowo Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych – zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany, przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych oraz rozliczamy dotacje. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,