Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne Wielkopolska – Regionalny Program Operacyjny województwo wielkopolskie – harmonogram naborów w 2021 roku

Właściciele mikro, małych i średnich firm mogą korzystać z szeregu programów, w ramach których ubiegać się mogą o dotacje na rozwój firmy. Dotychczas największe szanse na dotacje unijne miały inwestycje realizowane w takich obszarach działalności, jak m.in. wdrażanie innowacji, informatyzacja, inwestycja w wyposażenie czy szkolenia rozwojowe. Nowa perspektywa dotacyjna wkrótce się pojawi. Tymczasem w roku 2021 będzie niewiele  szans na dotacje, m.in. dla przedsiębiorstw na rozwój i wzrost konkurencyjności (na inwestycje, innowacje, badania i rozwój, komercjalizację, internacjonalizacje), ale także dla osób fizycznych – m.in. na szkolenia, staże, czy rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nie Będą w tym roku już dostępne również instrumenty zwrotne – jak pożyczki preferencyjne. Kolejne nabory (lata od 2022 roku )  będą ogłaszane po ostatecznym otrzymaniu środków przez Polskę Nabory będą ogłaszane w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz w ramach krajowych programów operacyjnych. Przedstawiamy harmonogram województwa wielkopolskiego na 2021 rok.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

wycena znaku - zapytanie

.

Harmonogram naborów w 2021 roku w woj. wielkopolskim

pobierz harmonogram 2

.

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie w woj. wielkopolskim?

 

Dotacje na rozwój firmy – Poznań – będą nowe – regionalne możliwości pozyskana dotacji ale dopiero w roku 2022 (i kolejnych)

Myślisz o rozwoju swojej formy? Chcesz wdrożyć nowoczesne rozwiązania, zainwestować w wyposażenie czy szkolenie pracowników? Szukasz sposobów na pozyskania niezbędnych środków? Możesz ubiegać się o dotacje na rozwój firmy, dzięki którym skutecznie rozwiniesz wiele obszarów działalności swojego przedsiębiorstwa.

 

.

Na co będzie można otrzymać środki w 2021 roku?

Dla MŚP praktycznie brak w tym okresie nowych konkursów.

 

Konkursy z poprzedniego roku będą miały swoją kontynuacje w 2021 roku i latach następnych. Z tego względu środki będzie można otrzymać m.in. na:

 

 • projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
 • nowe produkty i usługi
 • innowacje w MSP
 • internacjonalizacje firmy
 • wsparcie inkubacji
 • instrumenty zwrotne na rozwój – m.in. pożyczki preferencyjne
 • usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw
 • pomoc w samozatrudnieniu
 • efektywność energetyczną i zielone – prośrodowiskowe technologie – m.in.
  • odnawialne źródła energii, wytwarzanie energii z OZE, nowe linie technologiczne
  • termomodernizacja
  • zmniejszenie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

.

Regionalne Programy Operacyjne – harmonogram 2021

We wszystkich województwach środki na organizowanie konkursów zostały praktycznie wyczerpane . Nowe możliwości finansowania dadzą dopiero środki z „nowego” rozdania.  Dlatego zachęcamy do śledzenia informacji w tym zakresie.

Dla przykładu informacja  o harmonogramie RPO Dolny Śląsk

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2021

 

 

Najbliższy ciekawy konkurs ogólnopolski to Bony na Cyfryzację (z PARP) – dotacje do 300 000 zł:

– opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 20 września 2021 r.

– termin rozpoczęcia składania wniosków: 20 października 2021 r.

Pełna dokumentacja konkursowa będzie dostępna 6 września 2021 r.  – obecnie już wiadomo, że w konkursie będzie preferencja dla branż, które szczególnie ucierpiały podczas pandemii Covid-19 – takie firmy będą miały największe szanse.  Zachęcamy Państwa (aby nie czekając na rozpoczęcie konkursu) już opracowywać własne plany cyfryzacji – czyli:

– co kupić?

– za ile?

– od kogo?

– jakie cechy mają mieć planowane do zakupu urządzenia / oprogramowanie?

– jaki efekt biznesowy biznesowy przyniesie cyfryzacja?

.


Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. By rozpocząć ubieganie się o dotacje dla firm wymagane jest złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami – aktualnymi danymi dotyczącymi przedsiębiorstwa, opisem prowadzonej działalności, uzasadnieniem dla projektu i harmonogramem działań. Po złożeniu wniosku o dotacje unijne następuje jego dokładna weryfikacja i rozpatrzenie.

Dotacje unijne – dotacje dla firm – dotacje na rozwój firmy – Wielkopolska

Jeżeli zamierzają Państwo ubiegać się o dotacje na rozwój firmy i chcą mieć pewność, że wszelkie formalności załatwione zostaną prawidłowo – zapraszamy do współpracy. Zapewniamy profesjonalną, kompleksową pomoc i wsparcie podczas ubiegania się o dotacje dla firm działających na terenie Wielkopolski.

Jako Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą dotacje na innowacje i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi dotacji na rozwój firmy wszystkich zainteresowanych z miasta Poznań i sąsiadujących miejscowości. W razie pytań prosimy o kontakt – udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany, przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych oraz rozliczamy dotacje. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,