Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – wniosek o dofinansowanie unijne – korzyści

Przedsiębiorcy rozważający podjęcie starań o przyznanie dofinansowanie (dotacji) patrzą zwykle na inwestycję w opracowanie wniosku o dofinansowanie przez pryzmat kosztów. Wydatek uważają za stracone pieniądze, jeżeli praca nie przyniesie efektów w postaci przyznanego dofinansowania. Jest w tym sporo racji, ale są też dodatkowe korzyści, które warto mieć na uwadze. W szczególności, raz porządnie opracowany wniosek dotacyjny stanowić może bazę do ponawianych starań o przyznanie funduszy unijnych (skróci czas i obniży koszt przygotowania podobnych dokumentów).

10 dodatkowych korzyści, które opracowany Wniosek o Dofinansowanie przyniesie Twojemu biznesowi:

Kluczowa korzyść: Pozyskanie dofinansowania, oraz

Dodatkowe korzyści:

1/ Skonkretyzowanie i skalkulowanie Projektu biznesowego użyteczne do starań o innego rodzaju finansowanie zewnętrzne,

2/ Ocena i podniesie efektywność przedmiotowego Projektu biznesowego. Część błędów popełnisz (i wyeliminujesz) na papierze zamiast stracić prawdziwe pieniądze – czytaj korzyści z posiadania Biznes Planu,

3/ Uporządkowane, kompendium wiedzy o Firmie do wykorzystania w przyszłych opracowaniach (skróci czas i obniży koszt ich przygotowania) takich jak: kolejny wniosek dotacyjnym, wnioski kredytowe, materiały promocyjne, biznes plany, itp.),

4/ Opracowany model ekonomiczno-finansowy, będzie mógł być wykorzystywany wielokrotnie do kroczącego planowania wyników prowadzonej działalności (wielokrotna korzyść z użycia tego samego modelu),

5/ Weryfikacja i usunięcie niektórych błędów w zarządzaniu Firmą (obserwacje i porady od ekspertów Resulto Sp. z o.o.),

6/ Uzyskanie dostępu do sieci networkingowej firmy doradczej,

7/ Opracowany i wdrożony system zarządzania jakością,

8/ Zmodyfikowana struktura zarządzania w kierunku prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,

9/ Ugruntowanie Twojej wiary w biznes i koncepcję rozwoju co ułatwi utrzymanie, na wysokim poziomie,  motywacji własnej i zespołu,

10/ Uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej firmy.

Należy mieć na uwadze, że rodzaj i zakres korzyści konkretnego przedsiębiorcy zależeć będzie m.in. od:

– charakterystyki jego biznesu,

– rodzaju wniosku dotacyjnego oraz

– wykupionego zakresu usług konsultingowych.

Czytaj więcej o korzyściach z napisania biznes planu.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,