Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – wniosek o dofinansowanie unijne – korzyści

Przedsiębiorcy rozważający podjęcie starań o przyznanie dofinansowanie (dotacji) patrzą zwykle na inwestycję w opracowanie wniosku o dofinansowanie przez pryzmat kosztów. Wydatek uważają za stracone pieniądze, jeżeli praca nie przyniesie efektów w postaci przyznanego dofinansowania. Jest w tym sporo racji, ale są też dodatkowe korzyści, które warto mieć na uwadze. W szczególności, raz porządnie opracowany wniosek dotacyjny stanowić może bazę do ponawianych starań o przyznanie funduszy unijnych (skróci czas i obniży koszt przygotowania podobnych dokumentów).

10 dodatkowych korzyści, które opracowany Wniosek o Dofinansowanie przyniesie Twojemu biznesowi:

Kluczowa korzyść: Pozyskanie dofinansowania, oraz

Dodatkowe korzyści:

1/ Skonkretyzowanie i skalkulowanie Projektu biznesowego użyteczne do starań o innego rodzaju finansowanie zewnętrzne,

2/ Ocena i podniesie efektywność przedmiotowego Projektu biznesowego. Część błędów popełnisz (i wyeliminujesz) na papierze zamiast stracić prawdziwe pieniądze – czytaj korzyści z posiadania Biznes Planu,

3/ Uporządkowane, kompendium wiedzy o Firmie do wykorzystania w przyszłych opracowaniach (skróci czas i obniży koszt ich przygotowania) takich jak: kolejny wniosek dotacyjnym, wnioski kredytowe, materiały promocyjne, biznes plany, itp.),

4/ Opracowany model ekonomiczno-finansowy, będzie mógł być wykorzystywany wielokrotnie do kroczącego planowania wyników prowadzonej działalności (wielokrotna korzyść z użycia tego samego modelu),

5/ Weryfikacja i usunięcie niektórych błędów w zarządzaniu Firmą (obserwacje i porady od ekspertów Resulto Sp. z o.o.),

6/ Uzyskanie dostępu do sieci networkingowej firmy doradczej,

7/ Opracowany i wdrożony system zarządzania jakością,

8/ Zmodyfikowana struktura zarządzania w kierunku prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,

9/ Ugruntowanie Twojej wiary w biznes i koncepcję rozwoju co ułatwi utrzymanie, na wysokim poziomie,  motywacji własnej i zespołu,

10/ Uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej firmy.

Należy mieć na uwadze, że rodzaj i zakres korzyści konkretnego przedsiębiorcy zależeć będzie m.in. od:

– charakterystyki jego biznesu,

– rodzaju wniosku dotacyjnego oraz

– wykupionego zakresu usług konsultingowych.

Czytaj więcej o korzyściach z napisania biznes planu.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 12.09.2014 o godz. 11:49
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*