Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne woj. mazowieckie – Działanie 1.5 RPO WM „Rozwój przedsiębiorczości”

Perspektywa unijna 2007-2013 się kończy i podobnie jak na Dolnym Śląsku, gdzie ogłoszono ostatni program dotacyjny dla MSP, tak w województwie mazowieckim rozpoczął się konkurs. Dzięki wolnym środkom  został ogłoszony nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działania RPO WM 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”.  Dostępna pula, to 6 mln euro, z czego docelowo 4 mln euro ma trafić do mikro i małych firm, a 2 mln euro do średnich. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych czeka na dobre projekty.

Czytaj o najważniejszych informacjach dotyczących dotacji w 2015 roku i latach następnych – poradnik.

Na co mogą zostać przeznaczone środki RPO na Rozwój Przedsiębiorczości?

Dofinansowanie otrzymają projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego, polegające na:

 • zakupie oraz uruchomieniu środków trwałych (np.: maszyny, urządzenia i środki transportu (np.: wozy asenizacyjne, piaskarki, betoniarki, naczepy, przyczepy, pojazdy pogotowia technicznego, żurawie, pojazdy do czyszczenia ulic, karetki pogotowia ratunkowego)).
 • nabyciu wartości niematerialnych i prawnych.

Projekty będą mogły być realizowane  wyłącznie w ramach pomocy de minimis.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Na co nie mogą zostać przeznaczone środki?

 • zakup nieruchomości,
 • zakup samochodów osobowych i ciężarowych,
 • koszty robót budowlanych,
 • usługi doradcze.

Dla kogo?

 • Przedsiębiorstwa z sektora MSP,
 • Podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak pozyskać fundusze unijne?

Kwota dofinansowania i kwota wydatków

 • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 6,00 mln euro (4 mln dla mikro i małych, 2 mln dla średnich).
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 600 tys. zł.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1,6 mln zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych – z tego względu maksymalna dotacja, to około 800 tys. zł.
 • Projekty będą musiały zostać zrealizowane do 31 marca 2015 r., a rozliczone do końca 2015 r.
 • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – czwarty kwartał 2014 r.

Przygotuj się do przyszłych naborów dotacyjnych – audyt możliwości dotacyjnych.

Kryteria oceny projektów

rpo wm 1.5 wpis

 

Miejsce i termin składania wniosków

 • Wnioski o dofinansowanie projektu będzie można składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
 • Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2014 roku.

Więcej informacji na stronie rpo.mazowia.eu

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 23.07.2014 o godz. 16:42
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*