Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje woj. opolskie – szkolenie przygotowujące dla MSP

EPC

Resulto Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców na praktyczne szkolenie dotyczące możliwości pozyskania dotacji na projekty rozwojowe realizowane przez mikroprzedsiębiorstwa. Najbliższy nabór wniosków dotacyjnych na Opolszczyźnie – (Poddziałanie 1.1.2 Regionalnego Programu Województwa Opolskiego) – został ogłoszony w październiku 2014 r., a jego zakończenie jest planowane na 26 listopada 2014 r.

Dodatkowo omówione zostaną szanse sektora MSP w przyszłych konkursach, w ramach perspektywy 2014-2020.

Temat szkolenia:

Szansa na dotacje w woj. opolskim – program dotacyjny dla mikroprzedsiębiorstw.

Program szkolenia przygotowującego dla MSP

 1. Przywitanie i prezentacja organizatora: Resulto Sp. z o.o. – 15 minut.
 2. Czy mamy dobry czas na inwestycje? – informacja dot. aktualnej sytuacji gospodarczej i prognoza koniunktury –  15 minut.
 3. Praktyczna charakterystyka wymogów programowych dot. trwającego naboru dotacyjnego – około 60 minut.
  Omówione zostanie m.in.

  1. Kto może ubiegać się skutecznie o dotację?
  2. Przedmiot inwestycji, który może zostać dotowany.
  3. Kwalifikowalność wydatków.
  4. Wymogi wobec Wnioskodawców.
  5. Komentarz i wnioski z poprzednich, podobnych naborów dotacyjnych.
 4. Nowa perspektywa dotacyjna 2014-2020 w woj. opolskim – jakie przedsięwzięcia mają największe szanse na pozyskanie dofinansowania w najbliższych latach?  –  30 minut.
 5. Ocena szans na pozyskanie dotacji – rozmowy indywidualne.
 6. Zakończenie.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Dla kogo

Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający do 9 pełnoetatowych pracowników), których prawna siedziba lub miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców.

Cel szkolenia

Przygotowanie przedsiębiorców do podjęcia decyzji o aplikowanie o dotację oraz wyjaśnienia dot. przygotowania aplikacji konkursowych.

Korzyści – każdy uczestnik

 • otrzyma wyczerpujące informacje na temat konkursu 1.1.2,
 • realnie oceni szanse na uzyskanie dofinansowania,
 • dowie się, w jaki sposób przydzielane są środki finansowe.

Uwaga

Przedsiębiorców, zainteresowanych skutecznym aplikowaniem do trwającego naboru zapraszamy do kontaktu z organizatorem możliwie jak najszybciej, z powodu bardzo krótkiego terminu na przygotowanie aplikacji, tj. do 26.11.2014 (godz. 12:00).

Kontakt i zapisy

Wojciech Mielczarek, tel. 535 373 736, email: wojciech.mielczarek@resulto.pl.

Czas i miejsce szkolenia

 • Czwartek: 13.11.2014, godz. 14:00 – 16:30.
 • Opolska Izba Gospodarcza, ul. Krakowska 39, 45-075 Opole.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W celu rezerwacji miejsca prosimy o wypełnienie i przesłanie do Resulto Sp. z o.o. formularza rejestracyjnego.

Formularz rejestracyjny

formularz_rejestracyjny-na-szkolenie_Resulto Opole

Zaprasza Zespół Resulto

Poznaj Zespół Resulto

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,