Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje województwo lubuskie – 11 milionów złotych na badania i rozwój technologii

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs zamknięty nr LRPO/2.4/1/2014 w ramach LRPO II Priorytet Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.4 „Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.” Termin składania wniosków – od 03.04.2014r. do 05.05.2014r. Dofinansowanie można otrzymać na dwa typy projektów. Łączna pula środków przeznaczona na konkurs wynosi 11 mln złotych.

Typ dofinansowywanych projektów w województwie lubuskim:

– I typ – zakup wyposażenia i rozwój infrastruktury sfery B+RT,

– II typ – budowa/tworzenie lub rozbudowa parków technologicznych, parków naukowo – technologicznych, inkubatorów, w tym również infrastruktury oraz wyposażenia parków naukowo – technologicznych, przemysłowych, inkubatorów oraz innej infrastruktury B+RT.

Podmioty uprawnione do składania wniosku:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające os. prawną (w tym sp. komunalne, spółki z udziałem JST),
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe (wspierające sektor MŚP i posiadające odpowiedni zapis w statucie),
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki badawczo – rozwojowe,
 • klastry,
 • jednostki organizacyjne zarządzające i organizujące prace B+RT,
 • inkubatory przedsiębiorczości (w tym akademickie).

Środki przeznaczone na Konkurs oraz poziom dofinansowania:

 10 000 000,00 zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR).

Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 1 000 000,00 zł dla Beneficjentów, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna wartość projektu

– przedsiębiorstwa (MŚP): do 400 tys. PLN całkowitych wydatków kwalifikowalnych na wsparcie projektu inwestycyjnego związanego z nabyciem środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+RT,

– pozostałe podmioty (z wyłączeniem MŚP): nie więcej niż 20 mln PLN całkowitych wydatków kwalifikowalnych na inwestycje w infrastrukturę sfery B+RT.

Więcej informacji o konkursie, pisaniu wniosków oraz ogłoszenia, regulamin i wzory dokumentów aplikacyjnych na lrpo.lubuskie.pl

 

Dodatkowych informacji udziela

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 11.04.2014 o godz. 16:06
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*