Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Due Diligence – czyli jak poznać prawdę o spółce

W sektorze świata finansów i biznesu, due diligence oznacza proces w którym potencjalny inwestor (np. fundusz private equity, venture capital czy branżowa firma) bada spółkę, którą jest zainteresowany, pod względem finansowym,  prawnym, podatkowym oraz jej ogólną sytuację na rynku.

Analiza Due Diligence

Proces ten zawiera dodatkowo analizę ryzyk i możliwości związanych z potencjalną inwestycją. Decyzja czy zainwestować (kupić) w daną spółkę czy nie oparta jest na szczegółowej analizie danych dotyczących jej kondycji i stabilności. Skrupulatność i szczegółowość due diligence prowadzi do procesu, w którym wszystkie nieodkryte i niezrozumiałe dotąd dane i czynności zostają ujawnione. Prowadzi to do poznania pełnej prawdy  o spółce.

.

wycena znaku - zapytanie

.

Due diligence chroni potencjalnych inwestorów oraz ich reputację (poprzez racjonalizację decyzji gospodarczych – unikanie błędów), wspierając przy tym ich główne cele i strategię. Jest często podstawą do przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa oraz dalszych planów względem danej spółki. Niekiedy proces ten utożsamiany jest z audytem finansowym. Jest to błędne skojarzenie, ponieważ audyt finansowy sprawdza, czy działamy jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i rachunkowego. Proces due diligence pozwala sięgnąć głębiej, gdzie ważny jest również potencjał spółki, a nie tylko zgodność postępowania z przepisami prawa.

.

Czytaj dalej:

Kiedy przeprowadzać analizę due diligence?

Przedmiot i zakres badania due diligence

Etapy procesu due diligence.

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – zapytaj o naszą ofertę.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,