Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Due Diligence – czyli jak poznać prawdę o spółce

W sektorze świata finansów i biznesu, due diligence oznacza proces w którym potencjalny inwestor (np. fundusz private equity, venture capital czy branżowa firma) bada spółkę, którą jest zainteresowany, pod względem finansowym,  prawnym, podatkowym oraz jej ogólną sytuację na rynku.

Analiza Due Diligence

Proces ten zawiera dodatkowo analizę ryzyk i możliwości związanych z potencjalną inwestycją. Decyzja czy zainwestować (kupić) w daną spółkę czy nie oparta jest na szczegółowej analizie danych dotyczących jej kondycji i stabilności. Skrupulatność i szczegółowość due diligence prowadzi do procesu, w którym wszystkie nieodkryte i niezrozumiałe dotąd dane i czynności zostają ujawnione. Prowadzi to do poznania pełnej prawdy  o spółce.

630x200-baner-resulto_2

Due diligence chroni potencjalnych inwestorów oraz ich reputację (poprzez racjonalizację decyzji gospodarczych – unikanie błędów), wspierając przy tym ich główne cele i strategię. Jest często podstawą do przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa oraz dalszych planów względem danej spółki. Niekiedy proces ten utożsamiany jest z audytem finansowym. Jest to błędne skojarzenie, ponieważ audyt finansowy sprawdza, czy działamy jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i rachunkowego. Proces due diligence pozwala sięgnąć głębiej, gdzie ważny jest również potencjał spółki, a nie tylko zgodność postępowania z przepisami prawa.

Czytaj dalej:

Kiedy przeprowadzać analizę due diligence?

Przedmiot i zakres badania due diligence

Etapy procesu due diligence.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – zapytaj o naszą ofertę.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

 

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Doradztwo prawne dnia 16.04.2013 o godz. 09:36
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Due Diligence – czyli jak poznać prawdę o spółce

Skomentuj

*