Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Etapy procesu due diligence

 

Dla każdego przedsiębiorstwa, w zależności od sytuacji podmiotu i oczekiwań właścicieli, przeprowadza się zindywidualizowany i każdorazowo dostosowany proces due diligence.

Aby przybliżyć proces i etapy analizy, wyodrębniliśmy pewną gamę schematów i reguł postępowania, według których dokonuje się analizy. Podstawowe etapy realizowanego procesu due diligence przedstawione są poniżej.

 

Podstawowe etapy realizowania procesu due dilligence:

Pierwszy – Wstępna analiza potencjalnej inwestycji, budżetu i dodatkowych dokumentów.

 1. Sprawdzenie oferty pod względem zgodności z celem inwestora, z wytycznymi i strategią.
 2. Zaznajomienie się z podstawowymi projektami i organizacją firmy.
 3. Badania sprawozdań finansowych i dodatkowych dokumentów m.in. realizacji planów strategicznych, marketingu mix, kadry.
 4. Sprawdzenie rodzaju i wartości aktywów, zaangażowanych w realizację  projektów biznesowych.
 5. Ocena realizacji budżetu i ogólnej sytuację finansowej.

Drugi – Przeprowadzenie dodatkowego wstępnego badania.

 1. Zasięgnięcie wiedzy od branżowych specjalistów w celu poznania ich opinii i uzyskania ewentualnych wskazówek dot. kierunków badania.
 2. Przeanalizowanie strony internetowej firmy.
 3. Analiza innych publicznie dostępnych danych i informacji dotyczące działalności spółki.

Trzeci – Przeprowadzenie wywiadu/ów z prezesem i pracownikami firmy.

 1. Poznanie głównego dyrektora, kluczowych pracownik i kierowników.
 2. Badanie kondycji organizacji i jej możliwości, włączając doświadczenie zarządu oraz dyrektora wykonawczego, wizje i strategie, zatrudnienie, komunikację i finanse.
 3. Dostarczenie głębszych informacji na temat realizowanych projektów.

Czwarty – Przeprowadzenie dodatkowych badań zmierzających do poznania potrzeb przedsiębiorstwa.

 1. Zbadać obszar przedsiębiorstwa poprzez dodatkową analizę i rozmowy z pracownikami i kierownikami.

Piąty – Analiza i zastosowanie ustalonych dzięki due diligence stwierdzeń.

 1. Wziąć pod uwagę zagrożenia i dokonać oceny ryzyka dla osiągnięcia sukcesu inwestycji.
 2. Uwzględnić ważne czynniki mające wpływ na inwestora oraz zdeterminowanie czy istnieją przeszkody który uniemożliwią przeprowadzenie inwestycji.

Szósty – Synteza informacji i opracowanie raportu z badania.

 1. Sporządzenie założeń due duligence i przedstawienie raportu będącego podstawą podjęcia decyzji inwestycyjnej (wyceny firmy).

Podczas badania due diligence podmiot badany winien oceniać ryzyko ujawnienia niektórych informacji. Zdarza się, że badane przedsiębiorstwa ujawniają informacje nieuzasadnione potrzebami analizy. Może to być powodem do wycofania się potencjalnego inwestora z transakcji, a zarazem prowadzić do osłabienia pozycji konkurencyjnej i przetargowej badanego przedsiębiorstwa (poprzez np. ujawnienie, upublicznienie planów strategicznych). Umowa dot. badania (zawierana pomiędzy stronami potencjalnej transakcji i firmą doradczą) winna należycie zabezpieczać interes badanej spółki.  Zabezpieczenie stanowią klauzule tajności i ewentualne sankcje wynikających z nieprzystąpienia do transakcji czy ujawnienia tajemnic spółki.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Przeprowadzenie skrupulatnego procesu due diligence pozwola na dogłębne poznanie kondycji i sytuacji spółki. Due dilignece nie jest jedynie badaniem pod względem finansowym i zgodnością z przepisami prawa. Metody zarządzania, role pracowników, relacje pomiędzy pracownikami a dyrektorem wykonawczym również wpływają na wartość firmy. Coraz częściej proces due diligence doceniany jest przez potencjalnych inwestorów przy podejmowaniu decyzji strategicznych i kształtowaniu programów inwestycyjnych. Wobec pojawiających się bogatych możliwości inwestowania, aliansów kapitałowych, czy ewentualnych przejęć dogłębna analiza staje się coraz bardziej oczywista.

Czytaj więcej o analizie due diligence.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – zapytaj o naszą ofertę.
tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Doradztwo prawne dnia 16.04.2013 o godz. 10:23
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Etapy procesu due diligence

Skomentuj

*