Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Finansowanie budowy centrów handlowych – podstawowe zasady

Finansowanie nieruchomości komercyjnych – przedsiębiorcy poszukujący finansowania kredytowego na budowę np. centrum handlowego (galerii, supermarketu, biurowca) najczęściej spotkają się z poniższymi wymogami banków:

Podstawowe zasady finansowania budowy centrów handlowych

 1. okres kredytowania nie może przekroczyć okresu amortyzacji inwestycji – zwykle wynosi do 15 – 20 lat,
 2. wkład własny (zależny od rodzaju inwestycji) zwykle mieści się w widełkach 20%-40% – najczęściej jest to nie mniej niż 30%,
 3. dla uzyskania dobrych warunków kredytu (niskie oprocentowanie i prowizja) liczy się długie, adekwatne doświadczenia dewelopera (inwestora) oraz  ocena obecnej i przyszłej konkurencji prawidłowo dokonana w ramach Biznes Planu,
 4. zwyczajowo wymagane są umowy przedwstępne zawarte z najemcami którzy najmować będą powierzchnie handlowe (i/lub biurowe).  Wymogi określone są zwykle 40% -60% budowanej powierzchni,
 5. docelowo przychody z umów najmu muszą gwarantować obsługę rat z nadwyżką (na poziomie minimum 120%),
 6. wysokość kredytu wynosi przeważnie 70-80% wartości zabezpieczenia/inwestycji,
 7. walutą kredytu jest zwykle Euro ponieważ umowy najmu również zwykle określają ceny w Euro (jeżeli dochodzi o rozbieżności walutowej znaczenia nabiera ograniczenie ryzyka walutowego),
 8. stopa rentowności przyjmowana w takich inwestycjach to zwykle około 6-8% rocznie,
 9. wymaganym załącznikem do wniosku jest  Biznes Plan obejmujący m.in. analizy określające szanse osiągania zysków z nieruchomości.
 10. projekty deweloperskie są coraz częściej finansowane metodą project finance – w tej metodzie wyodrębnia się część aktywów inwestorów i tworzy osobną spółkę celową, która zajmuje się wyłącznie jednym projektem,
 11. niektóre banki oferują finansowanie typu mezzanine,  obejmując obligacje lub akcje uprzywilejowane, dające wierzycielowi prawo uczestniczenia w podziale zysków.

Rynek kredytowania centrów handlowych jest traktowany do tej pory przez banki jako relatywnie bezpieczny bowiem szacuje się, że 96 proc. krajowych centrów i galerii handlowych funkcjonuje dobrze,  co daje bankom rozpatrującym wnioski kredytowe podstawę by przyglądać się im z życzliwością.

 

Schemat opracowania Biznes Planu,

Przykładowy spis treści Biznesplanu

Cena Biznes Planu.

Przykładowy Biznes Plan (bezpłatny model ekonomiczny),

Bezpłatne Zapytanie o Biznes Plan

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.
tel. +48 783 366 476
www.resulto.pl; poczta@resulto.pl
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Źródła finansowania dnia 13.08.2013 o godz. 23:38
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*