Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Fotoradary – Co widać a czego nie widać (zainspirowani Balcerowiczem)

wypadek wrzuta_pl fotoradary budżet państwa deficyt budżetowy

Głośną mamy ostatnio dyskusję o ujęcie w budżecie państwa przychodów z mandatów (fotoradarów):

  1. Przychody (1,5 mld zł) widać ale czy przeciwnicy ujęcia tej kwoty (w Budżecie) gotowi są na jednoczesne  wykreślenie z wydatków budżetu (tego nie widać) analogicznej kwoty co jest konieczne aby utrzymać zakładany deficyt i czy proponowane wykreślenia byłby uzasadnione (emerytury, nauka, szkoły, szpitale?)? Może ograniczyć dotację do kosztów leczenia sprawców wypadków drogowych?
  2. Powyższe bazuje na założeniu, że wpływy są realne co jest niestety wątpliwe w świetle zrealizowanych wpływów wynoszących w roku 2012 zaledwie 50 mln zł.
  3. Ministerstwo Finansów odpowiada m.in. za to żeby trafnie planować przychody i wydatki budżetu:

a) Jeżeli wpływy są realne a usunie się ze strony przychodowej 1,5 mld zł bez innych korekt to mamy od razu dwa efekty:

i.    Pomyłkę w wykonaniu budżetu na około 1,5 mld zł,

ii.  Nieco gorszą ocenę Polski na arenie międzynarodowej ze względu na wyższą planowaną dziurę  budżetową (około 35 mld zł),

b) Jeżeli wpływy są nierealne to zakładanie ich w budżecie jest zupełną nieodpowiedzialnością dyskwalifikującą Ministra Finansów.

P.S.

1. Jakkolwiek nie jestem masochistą i nie lubię płacić mandatów, to jeszcze bardziej niż mandaty doskwierają mi drogowi piraci (dziennie średnio na Polskich drogach ginie 10 osób).

Mając to na uwadze dziwi mnie dyskusja tocząca się nad lokalizacjami fotoradarów. Fotoradary tylko „pilnują” egzekwowania ograniczeń prędkości na danym odcinku i mogą, moim zdaniem, stać w dowolnym miejscu. Im to miejsce bardziej niespodziewane (dla pirata drogowego) tym skuteczniej będą „wychowywać” niebezpiecznych kierowców.

Można natomiast dyskutować nad zasadnością niektórych ograniczeń prędkości – tu zgoda, niektóre znaki ograniczenia prędkości stoją źle, niepotrzebnie i za mocno dławią płynność ruchu.

2. Ciekawi nas jakie są koszty instalacji i utrzymania systemu fotoradarów w Polsce – może ktoś z czytelników wie gdzie są dostępne takie dane?

 

Źródło zdjęcia: Kraksy.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Resulto.

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.
tel. 783 366 476
www.resulto.pl
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,