Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Fotowoltaika dotacje – dla kogo i skąd wziąć środki pieniężne na inwestycję

Fotowoltaika – to przekształcanie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Proces jest oparty na półprzewodnikach głównie krzemowych – ale nie tylko. Obecnie firmy prześcigają się w poszukiwaniach nowych technologii, które mają wpłynąć na sprawność modułów fotowoltaicznych – czyli w efekcie na zwiększoną wydajność instalacji PV.

Dotacje na fotowoltaikę

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy
m.in. efektywność energetyczna firmy / procesu produkcyjnego, termomodernizacja (tabelka) ⇐
btn_wyslij_zapytanie

 

Właśnie, moduły PV – które przetwarzają promieniowanie słońca w prąd stały [DC] – stanowią podstawę systemu instalacji fotowoltaicznej. Moduły łączone są w tzw. stringi (czyli łańcuchy połączonych modułów – jak lampki na choince), co umożliwia zwiększenie wartości napięcia [Volt] i prądu [Amper] w celu uzyskania większej mocy [Wat] instalacji. Moduły PV wytwarzają prąd stały [DC] – a w instalacjach elektrycznych jest prąd przemienny [AC].

 

Dlatego moduły są podłączone przewodami do urządzeń, które nie tylko zmieniają prąd stały na przemienny, ale również pilnują, aby wszystkie parametry energii elektrycznej, jaka jest dostarczana z naszych modułów do sieci spełniała określone normy jakości energii. To zawansowane technologicznie urządzenie zwane jest potocznie inverterem, lub po polsku falownikiem. Według obowiązującego obecnie tzw. „Małego trójpaku”, czyli „pierwszej” części ustawy o OZE (o Odnawialnych Źródłach Energii) mikroinstalacje fotowoltaiczną o mocy do 40 kW może sobie przyłączyć każdy, kto znajdzie u siebie miejsce na umieszczenie odpowiedniej liczby modułów PV skierowanych oczywiście na południe.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach o dotacje unijne.

 

gbc_renesys_header_plWkład merytoryczny do artykułu oraz wyliczenia efektywności i oszczędności instalacji dostarczył partner Resulto, firma GBC Renesys s.r.o.

 

O fotowoltaice i korzyściach z niej wynikających traktował również nasz poprzedni artykuł. W tym artykule postaramy się przybliżyć potencjalnych użytkowników oraz źródła pozyskiwania środków pieniężnych na inwestycje fotowoltaiczne.

Osoba prywatna

DSC00667Osoba fizyczna  może  złożyć wniosek do programu „PROSUMENT” wdrażany właśnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wniosek mogą złożyć również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego).  W programie „Prosument”, systemy fotowoltaiczne mogą uzyskać dotacje w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych:

 

 • dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp,
 • dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp.

 

Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kW.

PRZYKŁAD

Planujemy założyć na dachu swojego domu instalację PV o mocy 5 kWp połączony z magazynem energii – czyli baterią akumulatorów o mocy 5 kW.

 

Koszt

 • 5 kW instalacji PV = 5 x 8 000 zł = 40 000 zł.
 • 5 kW baterii akumulatorów = 5 x 5 000 zł = 25 000 zł.

Razem 65 000 zł kosztów kwalifikowanych.

 

Korzystając z wykwalifikowanej firmy, która potrafi zoptymalizować instalację, można obniżyć powyższy poziom inwestycji.

250-5085_IMG

.

Środki pieniężne

 

 • Dotacja = 40%
 • 65 000 zł x 40% = 26 000 zł dotacji
 • 65 000 zł kosztów kwalifikowanych – 26 000 zł dotacji = 39 000 zł

 

Na brakujące 39 000 zł można dostać kredyt o NFOŚiGW:

 

 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

 

Przy tak zoptymalizowanej instalacji PV połączonej z systemem magazynowania energii – osoba prywatna powinna właściwie skonsumować 100% energii wytworzonej w swojej instalacji PV. W tym wypadku do zapłacenia pozostałby tylko tzw. koszty stałe – opłaty za licznik. Jeśli nie uda zużyć się całej wyprodukowanej energii – to nadwyżkę można odsprzedać dystrybutorowi po 80% ceny z ubiegłego roku (trwają prace i naciski, aby było to 100% ceny energii). Dodatkowo można zwiększyć instalację PV i rozbudować ją o funkcję elektrycznego grzania CWU (Ciepłej Wody Użytkowej) i CO ( Centralnego Ogrzewania).

 

Przedsiębiorca lub rolnik

DSC00548Dla potrzeb gospodarczych potrzeba więcej energii niż w przypadku zużycia w gospodarstwie domowym. Dla łatwiejszych rachunków przyjmujemy wielkość instalacji o mocy 100 kW zainstalowanej np. na dachu hali produkcyjnej, magazynowej czy chłodni. Takie ułożenie modułów PV oprócz oszczędności energii elektrycznej zapobiega również przegrzewaniu dachu latem, co pozwala zaoszczędzić na klimatyzacji. Zapobieganie przegrzewania dachu jest szczególnie istotne na budynkach chłodni warzyw, owoców, mięsa – gdzie agregaty chłodnicze pracują 24h/dobę.

.

PRZYKŁAD

Instalacja 100 kW może wytworzyć rocznie w warunkach polskich ok. 100 MWh energii.

 

 • Koszt energii „czarnej” kupowanej z sieci – ok 250 zł/MWh
 • Koszt dystrybucji za przesył energii z sieci – ok 200 zł/MWh

 

Wytwarzając energię na własnym dachu, przedsiębiorca czy rolnik może zaoszczędzić na każdej zużytej MWh energii około 450 zł.

 

Dodatkowo każdemu przedsiębiorcy wytwarzającemu energię z OZE, przysługują tzw Świadectwa Pochodzenia zwane popularnie „Zielonymi Certyfikatami”. Zielone Certyfikaty są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii i ich cena oscyluje pomiędzy 180 – 250 zł.

 

Horka nad Moravou_4_2011 013Oszczędności

250 zł + 200 zł + (180 do 250 z)ł = od 630 do 700 zł na każdej 1 MWh energii wyprodukowanej i skonsumowanej we własnym przedsiębiorstwie.

Środki pieniężne

Przedsiębiorca ma wiele możliwości pozyskania finansowania na instalacje fotowoltaiczne. Przykładowo w 2014 roku był dostępny program funduszy norweskich Norwegian Financial Mechanism (Norway Grants), który wspierał ekologiczny rozwój energii odnawialnej w polskich przedsiębiorstwach. Ogółem  przeznaczono na dofinansowanie, to 17 783 000 euro. Minimalna kwota dotacji wynosiła 170 000 euro, zaś maksymalna 1 500 000 euro.

 

Poziom dotacji uzależniony jest od  mapy regionalnej pomocy publicznej, która najmocniej wspiera tereny województw Polski wschodniej, słabiej centralnej i zachodniej, a najsłabiej Warszawę. Mapa pomocy regionalnej jest bowiem opracowana na podstawie dochodów w danym województwie – a jej celem jest pobudzenie długookresowego rozwoju obszarów charakteryzujących się najniższym poziomem PKB na jednego mieszkańca. W województwie podkarpackim, czy podlaskim, poziom dotacji może osiągnąć nawet 70% kosztów kwalifikowanych, z kolei w województwie wielkopolskim jedynie 45%. Przy projektach wykorzystujących fundusze norweskie dodatkowo punktowane jest posiadanie Partnera wśród przedsiębiorców czy instytucji norweskich z którymi wspólnie będzie się realizowało projekt.

.

logo GBC Renesys PL 150 dpi

Wkład merytoryczny do artykułu oraz wyliczenia efektywności i oszczędności instalacji fotowoltaicznych dostarczył partner Resulto, firma GBC Renesys s.r.o.

 

Pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,