Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Fotowoltaika – energia słoneczna

Jak wynika z badania Optimal Energy, wiedza Polaków o odnawialnych źródłach energii jest bardzo ograniczona. Co trzeci badany nie potrafił wymienić żadnego źródła energii odnawialnej. Brak wiedzy nie przeszkadza jednak Polakom popierać rozwoju OZE w kraju. Poparcie i pozytywny stosunek do OZE potwierdzają dane z naszego poprzedniego artykułu o odnawialnych źródłach energii. Zdaniem przebadanych samorządów, w Polsce powinna być wspierana przede wszystkim energetyka słoneczna(85%), energetyka wiatrowa (65%) oraz energetyka wodna (58%). Mimo iż stosunek samorządów i mieszkańców nie jest jednakowy w odniesieniu do poszczególnych typów odnawialnych źródeł energii, to energetyka słoneczna ma u obu grup największe poparcie. Z tego względu niniejszy artykuł będzie traktował o fotowaltaice, czyli wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. 

,,Słońce jest czystym i niewyczerpalnym źródłem energii, które jest w stanie bez problemu zaspokoić energetyczne potrzeby wszystkich mieszkańców Ziemi (wystarczyłoby zabudować 3% powierzchni Sahary). Energia słoneczna jest bezpłatna, a jej wykorzystanie coraz bardziej efektywne.”

dr inż. Piotr Kolasa

btn_wyslij_zapytanie

 

Jak działa fotowoltaika?

Podstawą działania ogniw fotowoltaicznych jest zjawisko przetwarzania światła słonecznego na energię elektryczną. Wytłumaczenie zasady działania fotoogniwa w przystępny sposób, nie jest najłatwiejsze. Fotoogniwo składa się z dwóch rodzajów półprzewodników krystalicznych (np. krzemu), ułożonego naprzemiennie w postaci płytek, który pod wpływem działania energii słonecznej, staje się przewodnikiem przemieszczając ładunki elektryczne w sieci krystalicznej. Płytki oddzielone są od siebie tzw. przerwą energetyczną i posiadają przeciwne ładunki. Wskutek działanie energii słonecznej, z płytki o ładunku ujemnym, uwalnia się elektron wędrując na płytkę dodatnią.  Natomiast ładunek dodatni przeskakuje na płytkę ujemną. Takie przemieszczenie się ładunków, powoduje powstanie napięcia elektrycznego. Zjawisko to zależy głównie od mocy promieniowania słonecznego.

Najważniejszym elementem sytemu fotowoltaicznego są fotoogniwa, które możemy podzielić na:

solar-panel-2-1178062-m

 • Krzemowe,
 • Cienkowarstwowe,
 • Amorficzne,
 • Wielozłączowe,
 • Organiczne.

Niestety sam panel fotowoltaiczny, to nie wszystko. Aby cały układ produkował prąd, potrzeba jeszcze trzech elementów:

 • Regulator ładownia – łączy panel z akumulatorem, zapobiega przed przeładowaniem i rozładowaniem,
 • Przetwornice – służą do zmiany napięcia stałego, produkowanego przez panel, na zmienne, z którego korzystają odbiorniki,
 • Akumulator – w pewnym stopniu uniezależnia od aktualnych warunków nasłonecznienia.

Zastosowanie fotowoltaiki

Fotowoltaika jest często mylona z kolektorami słonecznymi (ogrzewanie wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania). Fotowoltaika to system służący do produkcji prądu, który wykorzystujemy na dowolne potrzeby w naszym domu. Dodatkowo nadwyżkę prądu,  można odsprzedać do elektrowni.

Przykładowe zastosowania:solar-collector-850869-m

 • małe elektrownie słoneczne, np. na budynkach,
 • działki, domki letniskowe,
 • tablice ogłoszeniowe, sygnalizacja drogowa,
 • systemy zasilania awaryjnego,
 • maszyny drobnego handlu (np. parkomaty),
 • odległe miejsca zasilania (np. schroniska),
 • do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – przydomowa elektrownia,
 • urządzenia monitoringu środowiska, zasilanie jachtów, przyczep kampingowych,

Zalety fotowoltaiki

 • Elastyczność lokalizacyjna,
 • Inspirująca technologia,
 • Możliwość produkcji w miejscu poboru,
 • Oszczędność energii,
 • Brak zanieczyszczenia, szkodliwych emisji, hałasu, drgań,
 • Najbardziej akceptowalne przez społeczeństwo OZE,
 • Najmniejsze ograniczenia technologiczne pozwalające na szybki rozwój,
 • Niewielkie koszty utrzymania i naprawy – brak ruchomych elementów w instalacjach,
 • Wyjątkowa żywotność – typowa gwarancja na moduły 25 lat (na spadek mocy nominalnej nie większy niż 20%),
 • Atrakcyjność wizualna.

Wady fotowoltaiki

 • Wysoki wkład początkowy,
 • Produkcja energii zależna od warunków pogodowych(70% energii produkowane jest w okresie wiosenno-letnim).

Fotowoltaika w liczbach

 • W 2012 roku energia słoneczna generowała tylko 0,5% światowej energii elektrycznej. W praktyce jest to niewiele w porównaniu do węgla (42%), gazu ziemnego (21%), elektrowni wodnych (15%) oraz energii jądrowej (12%),
 • Od 2003 do 2012 roku, globalna produkcja energii słonecznej wzrosła z 2 do 93 TWh. Średnie tempo wzrostu wynosiło ok. 47% rocznie,
 • Od 2010 do 2012 roku globalna produkcja energii słonecznej wzrosła trzykrotnie: z 30 do 93 TWh,
 • 2,2 MW – to łączna moc instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w Polsce na koniec 2012 r.,
 • 300 MW – to według IEO łączny potencjał instalacji fotowoltaicznych, które w naszym kraju znajdują się obecnie na etapie projektowania,
 • 61 mln zł – to wg Instytutu Energetyki Odnawialnej łączne obroty polskiego sektora fotowoltaicznego w 2012 r.

Źródło: sildeshare.net/szkoleniapv/wprowadzenie-do-fotowoltaiki, gbc-renesys.pl, unicate.pl oraz ieo.pl

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , ,