Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Fotowoltaika – energia słoneczna

Jak wynika z badania Optimal Energy, wiedza Polaków o odnawialnych źródłach energii jest bardzo ograniczona. Co trzeci badany nie potrafił wymienić żadnego źródła energii odnawialnej. Brak wiedzy nie przeszkadza jednak Polakom popierać rozwoju OZE w kraju. Poparcie i pozytywny stosunek do OZE potwierdzają dane z naszego poprzedniego artykułu o odnawialnych źródłach energii. Zdaniem przebadanych samorządów, w Polsce powinna być wspierana przede wszystkim energetyka słoneczna(85%), energetyka wiatrowa (65%) oraz energetyka wodna (58%). Mimo iż stosunek samorządów i mieszkańców nie jest jednakowy w odniesieniu do poszczególnych typów odnawialnych źródeł energii, to energetyka słoneczna ma u obu grup największe poparcie. Z tego względu niniejszy artykuł będzie traktował o fotowaltaice, czyli wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. 

,,Słońce jest czystym i niewyczerpalnym źródłem energii, które jest w stanie bez problemu zaspokoić energetyczne potrzeby wszystkich mieszkańców Ziemi (wystarczyłoby zabudować 3% powierzchni Sahary). Energia słoneczna jest bezpłatna, a jej wykorzystanie coraz bardziej efektywne.”

dr inż. Piotr Kolasa

btn_wyslij_zapytanie

 

Jak działa fotowoltaika?

Podstawą działania ogniw fotowoltaicznych jest zjawisko przetwarzania światła słonecznego na energię elektryczną. Wytłumaczenie zasady działania fotoogniwa w przystępny sposób, nie jest najłatwiejsze. Fotoogniwo składa się z dwóch rodzajów półprzewodników krystalicznych (np. krzemu), ułożonego naprzemiennie w postaci płytek, który pod wpływem działania energii słonecznej, staje się przewodnikiem przemieszczając ładunki elektryczne w sieci krystalicznej. Płytki oddzielone są od siebie tzw. przerwą energetyczną i posiadają przeciwne ładunki. Wskutek działanie energii słonecznej, z płytki o ładunku ujemnym, uwalnia się elektron wędrując na płytkę dodatnią.  Natomiast ładunek dodatni przeskakuje na płytkę ujemną. Takie przemieszczenie się ładunków, powoduje powstanie napięcia elektrycznego. Zjawisko to zależy głównie od mocy promieniowania słonecznego.

Najważniejszym elementem sytemu fotowoltaicznego są fotoogniwa, które możemy podzielić na:

solar-panel-2-1178062-m

 • Krzemowe,
 • Cienkowarstwowe,
 • Amorficzne,
 • Wielozłączowe,
 • Organiczne.

Niestety sam panel fotowoltaiczny, to nie wszystko. Aby cały układ produkował prąd, potrzeba jeszcze trzech elementów:

 • Regulator ładownia – łączy panel z akumulatorem, zapobiega przed przeładowaniem i rozładowaniem,
 • Przetwornice – służą do zmiany napięcia stałego, produkowanego przez panel, na zmienne, z którego korzystają odbiorniki,
 • Akumulator – w pewnym stopniu uniezależnia od aktualnych warunków nasłonecznienia.

Zastosowanie fotowoltaiki

Fotowoltaika jest często mylona z kolektorami słonecznymi (ogrzewanie wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania). Fotowoltaika to system służący do produkcji prądu, który wykorzystujemy na dowolne potrzeby w naszym domu. Dodatkowo nadwyżkę prądu,  można odsprzedać do elektrowni.

Przykładowe zastosowania:solar-collector-850869-m

 • małe elektrownie słoneczne, np. na budynkach,
 • działki, domki letniskowe,
 • tablice ogłoszeniowe, sygnalizacja drogowa,
 • systemy zasilania awaryjnego,
 • maszyny drobnego handlu (np. parkomaty),
 • odległe miejsca zasilania (np. schroniska),
 • do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – przydomowa elektrownia,
 • urządzenia monitoringu środowiska, zasilanie jachtów, przyczep kampingowych,

Zalety fotowoltaiki

 • Elastyczność lokalizacyjna,
 • Inspirująca technologia,
 • Możliwość produkcji w miejscu poboru,
 • Oszczędność energii,
 • Brak zanieczyszczenia, szkodliwych emisji, hałasu, drgań,
 • Najbardziej akceptowalne przez społeczeństwo OZE,
 • Najmniejsze ograniczenia technologiczne pozwalające na szybki rozwój,
 • Niewielkie koszty utrzymania i naprawy – brak ruchomych elementów w instalacjach,
 • Wyjątkowa żywotność – typowa gwarancja na moduły 25 lat (na spadek mocy nominalnej nie większy niż 20%),
 • Atrakcyjność wizualna.

Wady fotowoltaiki

 • Wysoki wkład początkowy,
 • Produkcja energii zależna od warunków pogodowych(70% energii produkowane jest w okresie wiosenno-letnim).

Fotowoltaika w liczbach

 • W 2012 roku energia słoneczna generowała tylko 0,5% światowej energii elektrycznej. W praktyce jest to niewiele w porównaniu do węgla (42%), gazu ziemnego (21%), elektrowni wodnych (15%) oraz energii jądrowej (12%),
 • Od 2003 do 2012 roku, globalna produkcja energii słonecznej wzrosła z 2 do 93 TWh. Średnie tempo wzrostu wynosiło ok. 47% rocznie,
 • Od 2010 do 2012 roku globalna produkcja energii słonecznej wzrosła trzykrotnie: z 30 do 93 TWh,
 • 2,2 MW – to łączna moc instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w Polsce na koniec 2012 r.,
 • 300 MW – to według IEO łączny potencjał instalacji fotowoltaicznych, które w naszym kraju znajdują się obecnie na etapie projektowania,
 • 61 mln zł – to wg Instytutu Energetyki Odnawialnej łączne obroty polskiego sektora fotowoltaicznego w 2012 r.

Źródło: sildeshare.net/szkoleniapv/wprowadzenie-do-fotowoltaiki, gbc-renesys.pl, unicate.pl oraz ieo.pl

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Case study, Dotacje, OZE dnia 14.03.2014 o godz. 14:19
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*