Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Fundusze europejskie 2014-2020 – ile dla Polski i przedsiębiorców?

W latach 2014-2020 Polska może liczyć na 82,5 mld euro ze środków unijnych. Na co zostaną przeznaczone te środki i ile dotacji z nowego budżetu trafi do przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MSP? Mimo startu perspektywy 2014-2020, z poprzedniej 2007-2013.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro:

 • około 76,9 mld euro w programach operacyjnych (krajowych i regionalnych), w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nieuczącej się młodzieży,
 • około 700 mln euro w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 • około 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich,
 • 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”,
 • ok. 287 mln z puli przeznaczonej na pomoc techniczną,
 • ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej.

Krajowe a regionalne programy operacyjne

Z zaplanowanej na programy operacyjne puli 76,9 mld euro, na krajowe programy operacyjne przeznaczono 45,58 mld euro:

 • Program Infrastruktura i Środowisko 27,41 mld euro,
 • Program Inteligentny Rozwój 8,61 mld euro,
 • Program Polska Cyfrowa 2,17 mld euro,
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,69 mld euro,
 • Program Polska Wschodnia 2 mld euro,
 • Program Pomoc Techniczna 700,12 mln euro,

a 31,28 mld euro na programy regionalne (przykładowo na Dolny Śląsk trafi 2,253 mld euro).

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Na co zostaną przeznaczone środku unijne w latach 2014-2020?

Środki te zostaną zainwestowane przede wszystkim w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe, rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku, cyfryzację kraju oraz aktywizację zawodową.

Dodatkowo podatek VAT, w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, będzie kosztem kwalifikowalnym.

Najwięcej będzie inwestowane w infrastrukturę transportową, ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń), będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez sektor MSP.

Samorządy województw będą zarządzać większą, niż dotąd, pulą europejskich pieniędzy – prawie 2 razy więcej (około 40% puli dostępnych środków, w porównaniu z 25% w latach 07-13).

W latach 2014-2020 środki dotacyjne dla przedsiębiorców pochodzić będą z trzech głównych źródeł:

 • Programu Inteligentny Rozwój – budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki, a przedsiębiorstwami, rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
 • Programu Polska Wschodnia (m. in. Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka: 1/ Infrastruktura uczelni, 2/ Instrumenty inżynierii finansowej, 3/ Wspieranie innowacji, 4/ Promocja i współpraca), oraz
 • programów regionalnych (przykładowo dla Dolnego Śląska – m. in. OŚ PRIORYTETOWA 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE (około 421 mln euro): 1/ finansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej, 2/ wspieranie rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, 3/ tworzenie i rozwijanie inkubatorów przedsiębiorczości, 4/ wzmacnianie międzynarodowej współpracy gospodarczej dolnośląskich firm i zwiększenie ich aktywności na rynkach zagranicznych, 5/finansowanie inwestycji poprawiających konkurencyjność firm, zapewniających ich rozwój oraz tworzących trwałe miejsca pracy.

 

Z 11 celów tematycznych wskazanych przez KE, 2 dotyczą bezpośrednio przedsiębiorstw – ich inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności. Przedsiębiorcy mogą liczyć na prawie 18 mld euro. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli starać się o środki z programu Horyzont 2020 – łącznie nawet 9 mld euro, w tym z nowo powstałego Instrumentu MSP ok. 3 mld euro

 

Źródło:funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Czytaj więcej o zmianach w unijnej perspektywie 2014-2020.

Czytaj więcej o środkach unijnych dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020.

 

 

Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2015

 

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2015


Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 10.06.2014 o godz. 16:48
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Fundusze europejskie 2014-2020 – ile dla Polski i przedsiębiorców?

Skomentuj

*