Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027

Województwo dolnośląskie ma szansę na dodatkowe środki z programów regionalnych. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej określiło  na co zostaną przeznaczone dotacje unijne z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027. Około 40% pieniędzy z polityki spójności trafi na programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. 75% tych środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową programów regionalnych. W przyszłej perspektywie UE na lata 2021-2027 fundusze unijne, razem ze środkami krajowymi, będą wspierać innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację oraz sprawy społeczne.

.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 województwo dolnośląskie awansowało z regionu słabiej rozwiniętego do regionu przejściowego. Oznacza to mniej środków dla Dolnego Śląska w porównaniu z perspektywą 2014-2020, co wynika z pierwotnego podziału według algorytmu zastosowanego w Umowie Partnerstwa. Region ma wciąż duże potrzeby rozwojowe, które pomogą zrealizować m.in. Fundusze Europejskie. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zastosowało jednak siatkę bezpieczeństwa, dzięki której region, mimo „przeskoczenia” do kategorii regionów lepiej rozwiniętych według metodologii unijnej, otrzyma co najmniej 60 procent kwoty, którą miał do dyspozycji w ubiegłej perspektywie. Dla województwa dolnośląskiego oznacza to dodatkowe 143 miliony euro.

.

Rozstrzyga się na co przeznaczane będą dotacje

Na podstawie proponowanego  Kontraktu Programowego dla województwa Dolnośląskiego, Minister przeznaczy na realizację Programu Regionalnego na Dolnym Śląsku alokację w kwocie łącznej  środków  w wysokości 1 673 416 tys EUR. To spory zastrzyk dla regionu mimo równie znacznego obcięcia funduszy przez władze. Jednak z tej kwoty aż 788 mln EUR to planowane zadania priorytetowe. (Zgodnie z załącznikiem nr 10 do ww Kontraktu).

Podział środków (przez władze województwa) z tytułu „Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027” budzi wiele kontrowersji.

 

Przedsiębiorcy, uczelnie i samorządy mają dostać mniej pieniędzy w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 (poprzednia nazwa to Regionalny Program Operacyjny), a o ich wysokości zdecydował minister z PiS i władze regionu, czyli PiS i Bezpartyjni. Dolnośląską Izbę Pośredniczącą (izba rozdysponowująca środki w trybie konkursowym) zasili  kwota 163 mln euro na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie. W ostatnim rozdaniu było to 365 mln euro, więc dostaną mniej aż o 202 mln euro.

 

Jak pisze Gazeta Wyborcza:

(…) DIG podniosła alarm, pisząc do prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka: „Propozycja Urzędu Marszałkowskiego zakłada zmniejszenie budżetu dla firm, uczelni i instytucji otoczenia biznesu. W naszej ocenie jest ona niezrozumiała i budzi sprzeciw. W sytuacji trwającej wciąż pandemii COVID-19, dolnośląskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nadal będą potrzebowały wsparcia w zakresie finansowania ich rozwoju”. Obawy Dolnośląskiej Izby Gospodarczej nie zostały bez echa. Zareagowała Rada ds.Przedsiębiorczości przy prezydencie Wrocławia, która w swoim stanowisku oprotestowała taki podział unijnych dotacji dla regionu. (…)

 

W programie Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska nie ma śladu np. wsparcia dla przedsiębiorców na walkę z COVID-19, ale jest za to coś innego i równie niepokojącego. PiS i Bezpartyjni położyli rękę na 56 proc. przyznanych regionowi pieniędzy i zrobili listę priorytetowych zadań, które będzie realizował urząd marszałkowski i zależne od niego instytucje. Pieniądze są „zaklepane” bez konieczności ogłaszania konkursów. Priorytetem mają być m.in. budowa fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia od ul. Karkonoskiej do ronda w Żernikach Wrocławskich, obwodnice: Krzeczyna Wielkiego, Dzierżoniowa, Boguszowa Gorc, przebudowa dróg wojewódzkich: Niechlów – Załęcze, Ścinawa – Oleśnica, Lwówek – Śląski – Pasiecznik, zakup sprzętu do nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu, rozbudowa pawilonu zakaźnego w szpitalu przy ul. Koszarowej, rewitalizacja przestrzeni zabytkowego młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju, modernizacja sceny głównej Teatru Polskiego we Wrocławiu czy szlak kajakowy Nysy Łużyckiej. Na liście są też liczne modernizacje przejętych od PKP przez samorząd linii kolejowych.

Jak wyliczył skarbnik miasta Wrocławia ze 163 mln euro na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie 19 mln euro przeznaczone zostało na działania realizowane przez urząd marszałkowski oraz jednostki zależne od niego. Z 478 mln euro na środowisko ponad 152 mln euro zarząd przeznaczył na swoje zadania i zadania swoich jednostek. Z pieniędzmi na transport jest jeszcze gorzej. Dolnemu Śląskowi przyznano na to 332 mln euro i całość tej kwoty trafi na działania realizowane przez władze regionu oraz jednostki od niego zależne.

W samorządach i wśród przedsiębiorców narasta sprzeciw. Mają przeświadczenie, że takim, a nie innym rozdaniem politycy szykują  się do kolejnych wyborów. Zbyt dużo jest polityki (kupowania głosów?) tam gdzie winno być rozsądne pro rozwojowe działanie, w tym wybieranie najlepszych projektów w trybie konkursowym (zamiast uznaniowości urzędników).

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów.

 Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , ,