Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Fundusze Europejskie – dotacje 2022

Zweryfikowaliśmy dla Państwa dostępność konkursów dotacyjnych dla przedsiębiorstw w roku 2022. Poniżej krótka informacja.

Uwagę innowacyjnych i przedsiębiorczych musimy kierować  jednak na konkursy ogólnoeuropejskie a  inwestycje mało – średnio innowacyjne muszą być (na ten moment) finansowane obecnie ze środków komercyjnych.

.

 • Harmonogram naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój na 2022 r. – niestety nic ciekawego dla przedsiębiorców nie ma,

 

 • Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2022 rok:
  •  Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej,  rozpoczęcie naboru wniosków 4 stycznia 2022 r. zakończenie naboru wniosków 19 maja 2022 r
  • Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP,  ogłoszenie konkursu
   II/III kwartał 2022 r.,  zakończenie naboru wniosków II/III kwartał 2022 r,

 

 • Harmonogram planowanych w roku 2022 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014-2020 – nic ciekawego dla przedsiębiorców nie ma,

 

 • Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok.  – nic nie ma dla przedsiębiorców,

 

 • Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2022 rok   – nic nie ma dla przedsiębiorców,

 

 • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 nie planuje naborów na 2022 rok,

 

 • Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2022 rok – nic nie ma dla przedsiębiorców,

 

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  – nie byliśmy w stanie pozyskać pełnej informacji ale mamy jaskółki z dobrymi informacjami dot. OZE (choć głównie dotyczą one osób fizycznych) – wg. plan wydatków na 2022 oraz wg informacji o planowanych naborach (środki krajowe):
  • 1,95 mld zł na “Czyste powietrze”,
  • 750 mln zł na programy “Nowa energia” oraz “Energia Plus”,
  • trwa (do września 2022) konkurs dla rolników Agroenergia,
  • Energia Plus – kolejny nabór ma być ogłoszony w II kw. 2022
  • 900 mln zł na transport niskoemisyjny i infarastrukturę,
  • Dobra jakość powietrza – Polska Geotermia Plus.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów.

 Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , ,