Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Giełda Biznes Planów – kup/sprzedaj Biznes Plan

                 Giełda Biznes Planów

(wpis testowy – usługa w przygotowaniu – jeżeli jesteś zainteresowany kupnem/sprzedażą gotowego biznes planu lub wniosku dotacyjnego skontaktuj sie z wycena znaku - zapytanie)

Masz opracowany Biznes Plan, którego opracowanie kosztowało wiele pieniędzy i czasu? Wystaw go na naszą giełdę. Odzyskasz pieniądze, a może nawet zarobisz, jeżeli wniosek znajdzie wielu nabywców. 

Jak to zrobić?

Wyślij biznes plan do Resulto z podaniem Twojej ceny i jego cech. Możesz z niego usunąć jedynie dane identyfikacyjne i wrażliwe tj. Imiona, Nazwiska, Adresy, inne informacje wrażliwe i poufne, ale nie możesz usunąć zbyt wielu informacji, aby wniosek przedstawiał wartość merytoryczną. Wniosek ma stanowić istotną pomoc dla nabywcy w opracowaniu podobnego dokumentu – musi wiec zawierać niemal wszystkie informacje zawarte w oryginalnym dokumencie. Eksperci Resulto zweryfikują cechy dokumentu, wyślą Ci do podpisu umowę i po jej zaakceptowaniu dokument trafia do sprzedaży na niniejszej stronie.

Serwis Resulto odwiedzany jest regularnie przez około 20 tysięcy osób miesięcznie ze stale rosnącą tendencją wejść, więc masz dużą szansę na wiele transakcji. Kwota po sprzedaży trafia na twoje konto po potrąceniu prowizji.

Pierwsze osoby sprzedające swoje biznes plany uzyskują prawo do ich sprzedaży z 0% prowizji. Nie czekaj, zapraszamy do składania ofert. Adres do wysyłki: poczta@resulto.pl.

Podaj nam poniższe cechy:???

1. Tytuł biznes planu,

2. Nazwę naboru dotacyjnego,

3. Numer naboru dotacyjnego,

4. Przedmiot projektu,

5. Wartość projektu w zł,

6. Datę opracowania dokumentu,

6. Czy wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną?

7. Czy wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną?

8. Ile wniosek uzyskał punktów w ocenie merytorycznej?

9. W jakim formacie wniosek udostępniasz do sprzedaży (pdf, word, itp).

10. Kto opracowywał wniosek (Wnioskodawca, firma doradcza, inna osoba)?

10. Inne uwagi.

11. Cena netto.

 

Tabela dostępnych do sprzedaży biznes planów

Przygotowujesz się do opracowania biznes planu i szukasz taniej drogi na skróty? Kup jeden z poniższych. Zyskasz wiedzę, zaoszczędzisz mnóstwo czasu i pieniędzy. Wyślij nam informacje o tym który wniosek chcesz kupić. Otrzymasz od Resulto do podpisu umowę i po jej zaakceptowaniu oraz opłaceniu ceny, dokument trafia do Ciebie. Pamiętaj nie będziesz miał prawa do jego dalszej redystrybucji – kupujesz dokument wyłącznie na własne, wewnętrzne potrzeby.

Do przygotowania biznes planów o podobnej tematyce wykorzystuje się ten sam „język pisania”, te same sformułowania, a przy opisie otoczenia wykorzystuje się, nierzadko, te same dane i wnioski.  Osoba uczulona na kwestie finansowe mogła by na podstawie zakupionego biznes planu sama takowy napisać oszczędzając na pośrednikach.

Biznes plany dostępne do kupienia:

W przygotowaniu – Pierwsze osoby gotowe sprzedać swoje biznes plany uzyskują prawo do ich sprzedaży z 0% prowizją. Zapraszamy do składania ofert.

Pamiętaj – tu kupujesz prawdziwe biznes plany, które zostały solidnie opracowane, w wielu przypadkach na ich podstawie pozyskano dotację a firma doradcza dodatkowo potwierdziła ich przydatność dla nabywców.

 

L.p. 1 2 3
Tytuł x x x
Nabór
Numer naboru
Przedmiot projektu
Branża
Data opracowania
Wartość projektu (tys. zł)
Pozytywna ocena formalna
Punktacja merytoryczna
Dotacja przyznana
Format
Liczba stron
Inne uwagi
Opracował
Cena netto
Ocena przydatności Resulto

 

Czytaj więcej o środkach unijnych dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020.

Czytaj więcej o rozliczaniu dotacji unijnej.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.