Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Giełda Wniosków Dotacyjnych – kup / sprzedaj wniosek

Masz opracowany wniosek dotacyjny którego opracowanie kosztowało wiele pieniędzy i czasu? Wystaw go na naszej stronie na sprzedaż. Odzyskasz pieniądze, a może nawet zarobisz jeżeli Wniosek znajdzie wielu nabywców. 

Giełda Wniosków dotacyjnych

Jak to zrobić?

Wyślij wniosek do Resulto z podaniem Twojej ceny i jego cech. Możesz z niego usunąć jedynie dane identyfikacyjne i wrażliwe tj. Imiona, Nazwiska, Adresy, Inne informacje wrażliwe i poufne ale nie możesz usunąć zbyt wielu informacji tak aby materiał był przydatny merytorycznie. Wniosek ma stanowić istotną pomoc dla nabywcy w opracowaniu podobnego dokumentu – musi wiec zawierać niemal wszystkie informacje zawarte w oryginalnym dokumencie. Eksperci Resulto weryfikują cechy dokumentu, wysyłają Ci do podpisu umowę i po jej zaakceptowaniu dokument trafia do sprzedaży na niniejszych stronie.

Serwis Resulto odwiedzany jest regularnie przez około 20 tysięcy osób miesięcznie szczególnie zainteresowanych tematem dotacji, więc masz szansę na duże zainteresowanie swoją ofertą. Kwota po sprzedaży trafia na twoje konto po potrąceniu prowizji.

Pierwsze osoby sprzedające swoje Wnioski dotacyjne uzyskują prawo do ich sprzedaży z 0% prowizji. Zapraszamy do składania ofert. 

poczta@resulto.pl.

Podaj nam poniższe cechy:

1. Tytuł wniosku,

2. Nazwę naboru dotacyjnego,

3. Numer naboru dotacyjnego,

4. Przedmiot projektu,

5. Wartość projektu w zł,

6. Datę opracowania dokumentu,

6. Czy wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną?

7. Czy wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną?

8. Ile wniosek uzyskał punktów w ocenie merytorycznej?

9. W jakim formacie wniosek udostępniasz do sprzedaży (pdf, word, itp).

10. Kto opracowywał wniosek (Wnioskodawca, firma doradcza, inna osoba)?

10. Inne uwagi.

11. Cena netto.

 

Tabela dostępnych do sprzedaży wniosków dotacyjnych.

Przygotowujesz się do opracowania wniosku dotacyjnego i szukasz taniej drogi na skróty? Kup jeden z poniższych wniosków. Zyskasz wiedzę i zaoszczędzisz mnóstwo czasu. Wyślij nam informacje o tym który wniosek chcesz kupić. otrzymasz od Resulto do podpisu umowę i po jej zaakceptowaniu oraz opłaceniu ceny dokument trafia do Ciebie. Pamiętaj nie będziesz miał prawa do jego dalszej redystrybucji – kupujesz dokument wyłącznie na własne, wewnętrzne potrzeby.

We wnioskach o dotacje używa się specyficznego języka oraz konkretnych zwrotów, które zwiększają szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Dlatego warto nie będąc specjalistą w tej dziedzinie wzorować się na wnioskach, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

 

Wnioski dostępne do kupienia:

Pierwsze osoby gotowe sprzedające swoje Wnioski dotacyjne uzyskują prawo do ich sprzedaży z 0% prowizją. Zapraszamy do składania ofert.

Pamiętaj – tu kupujesz prawdziwe wnioski dotacyjne, które zostały solidnie opracowane, w wielu przypadkach na ich podstawie pozyskano dotację, a firma doradcza dodatkowo potwierdziła ich przydatność dla nabywców. Tu znajdziesz zarówno najprostsze wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej jak i duże, profesjonalne opracowania.

 

L.p. 1 2 3
Tytuł x x x
Nabór
Numer naboru
Przedmiot projektu
Branża
Data opracowania
Wartość projektu (tys. zł)
Pozytywna ocena formalna
Punktacja merytoryczna
Dotacja przyznana
Format
Liczba stron
Inne uwagi
Opracował
Cena netto
Ocena przydatności Resulto

 

Czytaj więcej o środkach unijnych dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020.

Czytaj więcej o rozliczaniu dotacji unijnej.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , ,