Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Główne problemy we współczesnym Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

Główne problemy we współczesnym Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. W praktyce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) realizowane jest przez Zarząd Spółki oraz dział personalny i obejmuje: 1/ określenie strategii i polityki personalnej, 2/ określenie celów i metod planowania, 3/ określenie zapotrzebowania na pracowników, 4/ rekrutację i dobór personelu, 5/ ocenę i zasady wynagradzanie pracowników, 6/ doskonalenie personelu, 7/ zapewnienie właściwych warunków pracy oraz 8/ ustanowienie i utrzymanie harmonijnych stosunków społecznych.

 

W każdym z tych procesów napotykane są różne problemy. Jednak jakie są główne problemy we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi?

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

.

Czytaj Definicja i instrumenty Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL)

.

Główne problemy we współczesnym ZZL

Na podstawie badań dotyczących trendów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) przeprowadzonym przez GFMP Mangment Consultants w 2006 roku określono najważniejsze wyzwania jakie stały wówczas przed działami personalnymi. Jak pokazały wyniki ankiety [1], na pierwszym miejscu plasowała się:

 

problematyka rozwoju kadry oraz rekrutacji pracowników

 

Kolejne miejsca zajmowały

 

 • problemy wspierania realizacji strategii firmy
 • doradzanie kadrze kierowniczej i motywowanie
 • budowanie zaangażowania pracowników, oraz
 • potrzebę doskonalenia polityki personalnej
 • bycie sprawnym administratorem
 • ograniczenie fluktuacji kadr.

 

Od czasu przeprowadzenia tej ankiety, sytuacja na krajowym rynku pracy uległa istotnej zmianie. Dynamicznie spadające bezrobocie (z 20% XII 2003 r., do 14,8% w XII 2006 r. i 11,5% w IX 2014 r.) podniosło znaczenie poprawnej realizacji działań obliczonych na ograniczenie fluktuacji kadr. Przy czym, należy mieć na uwadze, iż rekrutacja i wdrożenie nowego pracownika są kilkakrotnie wyższe, niż koszty poniesione na zatrzymanie pracownika [2].

 

Wśród krajowych przedsiębiorców panuje obecnie powszechna opinia dowodząca rosnących problemów praktycznych w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry  i w utrzymaniu rotacji na pożądanym poziomie.

.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków o dofinansowanie i aktualnych naborach.

.

Nowe trendy

 

Wyniki, wspomnianej w poprzednim punkcie, ankiety pokazują ponadto, że coraz częściej firmy wprowadzają (stosowane jeszcze do niedawna na wąską skalę) rozwiązania systemowe, takie jak:

 

 • system ocen okresowych
 • regularne badania opinii pracowników
 • model kompetencyjny, oraz
 • coaching.

 

Nadal rzadko stosowane są, popularne w zachodnich firmach, systemy i narzędzia, takie jak:

 

 • performance managment
 • ocena 360 stopni, lub
 • mentoring.

 

Inni obserwatorzy najważniejszych tendencji w ZZL wskazują na:

 

 • rosnące znaczenie dla organizacji pracy tzw. dojrzałych pracowników
 • kształtowanie leaderów i inwestowanie w talenty
 • inwestowanie w rozwój kadry menedżerskiej
 • zatrzymanie pracowników w organizacji,

 

Zdaniem Davida Maister [4], warto w zarządzaniu personelem uwzględniać zachodzące zmiany w czynnikach motywujących pracowników do efektywnego działania. Minął już jego zdaniem czas, kiedy „zasada „awans lub zwolnienie” zapewniała całą motywację, jaka była potrzebna. Przy czym, dla firmy świadczących usługi profesjonalne, niedostateczna motywacja pracowników, to „gwóźdź do trumny”.

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, opracowujemy biznes plany, wnioski dotacyjne oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

[1] Na podstawie:twoja-firma.pl/wiadomosc/13481,wplyw-zzl-na-rozwoj-firmy.html, 2008-03-04
[2] Szersze uzasadnienie w 1. Taylor S., Płynność Zatrudnienia – jak zatrzymać pracowników, Oficyna Ekonomiczna,Wolters Kluwer, Kraków 2006, str. 22 i str. 50
[3] Szerzej w Maister David H., Zarządzanie firmą usług profesjonalnych, Helion, Gliwice 2006, str. 209

Tagi: , , , ,