Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Gotowi? Do startu. Start! 17,783 mln euro na "zielone technologie". Program z Funduszy Norweskich – Innovation Norway

 

Już niedługo, bo z początkiem marca 2014, rusza nabór wniosków do nowego Programu finansowanego z funduszy norweskich – „Innowacje w zakresie zielonych technologii”. Organizatorem konkursu jest norweska agencja rządowa – Innovation Norway. Natomiast już w lutym rozpoczyna się cykl seminariów informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.

Aktualizacja: Naszemu Klientowi, z branży tekstylnej, przyznano dotację w ramach niniejszego programu. Dofinansowanie przyznano m.in. na: ponowne wykorzystanie wody w procesie produkcyjnym, odzysk ciepła odpadowego, wymiana parku maszynowego na sprawniejszy i mniej energochłonny.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

Dla kogo program „zielone technologie”?

Program skierowany jest do polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które samodzielnie lub wspólnie z partnerami, realizować będą projekty przyczyniające się do poprawy wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Partnerami w projektach mogą być małe i duże przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz klastry, zarówno z Polski, jak i Norwegii. Program należy do realizowanej w latach 2009-2014 perspektywy finansowej Funduszy Norweskich i EOG. Jego operatorem i jednocześnie organizatorem naboru wniosków o dofinansowanie, jest norweska instytucja – Innovation Norway.

Ile dotacji można pozyskać?

  • Pula przeznaczona na dofinansowanie projektów, wynosi 17 783 000 euro.
  • Minimalna kwota dotacji wynosi 170 000 euro,
  • Maksymalna kwota dotacji wynosi – 1 500 000 euro.

Więcej informacji na stronie organizatora naboru – http://www.norwaygrants-greeninnovation.no

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Aby odpowiednio przygotować się do ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorcy powinni rozpocząć pracę nad projektem / wnioskiem o dofinansowanie, odpowiednio wcześniej. Warto rozpocząć przygotowania już teraz – zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Czytaj więcej o środkach unijnych dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,