Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Granty rządowe na duże inwestycje

Rząd zdecydował o zmianach w programie wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki. W budżecie 2011-20 zarezerwowano kwotę 686,4 mln zł .

Granty rządowe na duże inwestycje 2011 – 2020

Dotychczas, jeśli o grant chciała się ubiegać firma spoza sektora priorytetowego (należą do nich motoryzacyjny, elektroniczny i AGD, lotniczy, biotechnologii, nowoczesnych usług oraz badawczo-rozwojowy), musiała wydać 1 mld zł i zatrudnić 500 osób. Nowe minimalne parametry to 750 mln zł i 200 etatów lub 500 mln zł i 500 etatów. Granty będą mogły otrzymać także firmy, które inwestują w fabryki w powiatach o stopie bezrobocia poniżej 75 proc. średniej krajowej. Czekają na to dwa wielkie projekty więc mogło to być bezpośrednim impulsem do rządowych zmian (naginanie regulacji do bieżącej sytuacji).  Szczególnie duże inwestycje dostaną wsparcie o 4 proc. większe, niż wynikałoby ze wzoru stosowanego w programie.

Relatywnie małe kwoty do pozyskania rządowego grantu wystarczą w sektorze badawczo- rozwojowym trzeba zainwestować 1,5 mln zł, a nie 3 mln zł, by otrzymać grant na miejsca pracy. Aby otrzymać grant z tytułu inwestycji, wystarczy wydać na ośrodek R&D 10 mln zł. W Polsce Wschodniej firmy dostaną nawet o 20 proc. wyższy grant. (wg Pulsu Biznesu).

 

Pozyskiwanie dotacji – zapytaj o naszą ofertę.

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

logo_resulto

Tagi: , , , ,