Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Gwarancja na zabezpieczenie spłaty kredytu

Od 15 marca  mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancję na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Jest to możliwe w ramach programu ‘de minimis’. Jak podaje Bank Gospodarstwa Krajowego , z programu skorzystało już ponad 20 tys. przedsiębiorców.

Gwarancja na zabezpieczenie spłaty kredytu – program „De minimis”

Aż 71% firm, które skorzystały z tego programu to mikroprzedsiębiorstwa. Udzielone gwarancje w kwocie około 4,2 mld zł pozwoliły firmom na wzięcie 7,2 mld zł. Średnia wartość gwarancji wyniosła 192 tys. zł, a średnia wartość kredytu zabezpieczona gwarancją de minimis to ok. 331 tys. zł. Największym udziałem w wartości przyznanych gwarancji mogą się pochwalić małe przedsiębiorstwa, ich udział wyniósł 41%. Udział mikroprzedsiębiorstw to 37%, a średnich 22%. Najwięcej, bo aż 41%,  gwarancji zostało udzielonych firmom związanych z handlem, dalej budownictwo (20%) i przetwórstwo (18%). Najwięcej przedsiębiorców skorzystało z gwarancji de minimis w regionach rozwiniętych gospodarczo.

Pobudzanie rozwoju gospodarczego przez wspieranie przedsiębiorczości to jedno z kluczowych działań Banku Gospodarstwa Krajowego jako polskiego banku rozwoju. Jak pokazało wstępne badanie, gwarancje de minimis na kredyty obrotowe idealnie trafiły w potrzeby przedsiębiorców. Dlatego dzisiaj zapowiadamy rozszerzenie gwarancji na kredyty inwestycyjne, które będą dostępne dla przedsiębiorców od początku 2014 roku – powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes BGK.

Według badań BGK, brak zabezpieczenia kredytu to główny problem MSP w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. Prawie wszystkie badane firmy oceniły program bardzo pozytywnie. 83% respondentów odpowiada maksymalny okres gwarancji, 77% jest zadowolonych z maksymalnej kwoty gwarancji. Dla 89% procedura uzyskania gwarancji jest prosta i jasna. Z badania wynika, że dzięki programowi de minimis 90% firm ustabilizowało swoją sytuację finansową, 51% na tyle, by móc poczynić kolejne inwestycje.

Program gwarancji de minimis to pierwszy program, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb Państwa. Program podobno już wzbudził zainteresowanie w innych krajach, a także Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Obecnie planowane jest przedłużenie programu i zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki przez pojedynczego przedsiębiorcę. Jak zapowiedział prezes BGK, za miesiąc mają zostać zawarte pierwsze umowy z bankami, które będą je dystrybuować. Maksymalna kwota gwarancji ma wynieść 3,5 mln zł oraz 60% kwoty kredytu. Maksymalny okres kredytu ma sięgnąć  99 miesięcy.

 

Źródło: pb.pl

   

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

 

 

 

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , ,