Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Horyzont 2020 – wielkie pieniądze na naukę i innowacje

Horyzont 2020 to największy w historii UE program na rzecz badań naukowych i innowacji, o łącznym budżecie około 80 mld euro. Program ma zapewnić więcej przełomowych odkryć i nowatorskich rozwiązań, które uda się wprowadzić z laboratorium na rynek. Horyzont 2020 jest otwarty dla wszystkich, ma prostą konstrukcję, która zmniejsza biurokrację i czasochłonność – uczestnicy mogą skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. Otwartość i prostota mają zapewnić szybsze rezultaty finansowanych projektów. W 2014 r. łączny budżet na badania naukowe wyniesie ok. 9,3 mld euro, a w 2015 r. ok. 9,9 mld euro. 

Dotacje na naukę i innowacje – Horyzont 2020

Większość unijnych funduszy na badania jest przyznawana w ramach konkursów, jednak budżet programu obejmuje również m. in.  finansowanie Wspólnego Centrum Badawczego.

Możliwości uzyskania finansowania w ramach programu Horyzont 2020 określają programy prac publikowane na unijnym portalu dotyczącym finansowania badań (link poniżej), który po optymalizacji, usprawnia procedury i nie ma już konieczności przedstawiania wersji papierowej dokumentów. Uproszczono także samą architekturę programu i systemu finansowania, wprowadzając jednolity zestaw reguł i ułatwiając zasady dotyczące kontroli finansowych i audytów.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

W latach 2014-2015 przewidywana kwota dotacji dla sektora MSP, to 500 mln euro.  Oczekuje się, że znaczna część zgłaszanych projektów będzie uwzględniać kwestie równych szans kobiet w nauce. Dodatkowo przewidziano również środki na wsparcie debaty o roli nauki w społeczeństwie.

Horyzont 2020 wprowadza również nowe zasady, jeśli chodzi o wymogi dostępu. Obowiązującym wymogiem będzie tzw. otwarty dostęp, dzięki czemu opublikowane wyniki projektów będą nieodpłatnie dostępne dla wszystkich.

Czytaj więcej o strukturze programu Horyzont 2020.

Więcej informacji na oficjalnej stronie programu ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, opracowujemy biznes plany, wnioski dotacyjne i przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,