Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Ile dokumentów trzeba przedłożyć do wniosku dotacyjnego

zdjecie logowanie do wniosku o platnoscCiekawostka – odrobina statystyki z dotacyjnego frontu ku przestrodze

(i ku zachęcie bo 1 strona dokumentacji = 3 000 zł z dotacji)

 

Resulto w okresie Grudzień 2018 – Styczeń 2019 opracowało kompletny wniosek o dofinansowanie do konkursu z REGIONALNEGO PROGRAMU  OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020,    OŚ PRIORYTETOWA 3 Gospodarka niskoemisyjna, DZIAŁANIE 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej,   w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej, KONKURS NR RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18. Uff – już sama identyfikacja konkursu jest męcząco długa.

Wprowadzenie: Wniosek o dofinansowanie miał charakter projektu partnerskiego (12tu partnerów) i dotyczył budowy nowych instalacji fotowoltaicznych, wartość budżetu ponad 6 mln zł.

 

Statystyka:

– wytyczne urzędu marszałkowskiego do konkursu obejmowały: 66 dokumentów o łącznej „wadze” (po rozpakowaniu) 130 MB.

– instrukcja do opracowania Studium Wykonalności liczy 137 stron, do tego instrukcja do wypełnienia wniosku o dofinansowanie 28 stron i regulamin konkursu 38 stron, czyli trzy podstawowe dokumenty to łącznie 203 strony tekstu (niepozbawionego odsyłaczy do innych ustaw i rozporządzeń).

– do opracowania Projektu zaangażowanych było, w różnym stopniu, około 30tu osób, z tego dwie na pełen roboczomiesiąc,

– uzyskaliśmy 19tnaście mailowych odpowiedzi urzędu dotyczących wyjaśnień dot. sposobu opracowania wniosku o dofinansowanie,

– kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami „ważył” 271 MB i obejmował 144 zestawy dokumentów (przy czym największe zestawy obejmowały po kilkanaście dokumentów każdy i po kilkadziesiąt stron). Łącznej liczby stron nie zliczę – zapewne około tysiąca stron dokumentacji.

Poziom biurokracji – max (innymi słowy: poziom uproszczeń procedur aplikacyjnych – dno). Ustawodawcy i urzędnicy najpierw ciężko pracują aby uregulować co i jak mamy przygotować – następnie w pocie czoła będą sprawdzać tysiąc stron dokumentacji – przez co najmniej osiem miesięcy :(. 

Z tej góry dokumentów potrzebnych było może z 10%. Rozpacz – dobrze widać co robią nasi ustawodawcy (posłowie) aby naród się nie nudził a oni mieli zajęcie dla siebie i „swojej” administracji. A może świat robi się coraz bardziej skąplikowany?

Dla pamięci – na każdym z etapów oceny wniosku – na które to niecierpliwie czekamy – (a zaplanowano pięć etapów oceny wniosku  + etap rozstrzygający) powstaną dodatkowe dziesiątki dokumentów i zaangażowanych będzie kolejnych, co najmniej kilkadziesiąt osób (w tym w znacznej mierze ze strony urzędu). Poprawiać będziemy źle odznaczone kratki, niewyraźne skany, nieczytelne podpisy itp. itd. Aż dziw, że dajemy radę pokonywać tą urzędniczą machinę.

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą

.

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany, przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych oraz rozliczamy dotacje. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.