Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Ile kosztuje biznes plan? Jaka jest cena biznes planu i od czego zależy?

Często pojawia się pytanie, od czego zależy koszt opracowania Biznes PlanuOdpowiadamy:

 

Koszt opracowania biznes planu, to pochodna pracochłonności (i stawek godzinowych) pracującego nad nim zespołu oraz kompletności materiałów udostępnianych przez Zleceniodawcę. Nie ma reguły i sztywnego cennika. Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie zgodnie z preferencjami i możliwościami Klienta. Ceny biznes planów, które opracowaliśmy, wahały się od tysiąca, do kilkunastu tysięcy złotych.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Jak napisać biznes plan? Porady.

 

Od czego zależy cena biznes planu?

  • Pracochłonność i stawki godzinowe zależą od wymagań dot. szczegółowości opracowania oraz niezbędnych kwalifikacji zaangażowanych ekspertów (im bardziej wymagający projekt tym niezbędne wyższe kwalifikacje). Zwykle jest tak, że im większa wartość środków finansowych angażowanych w projekt, tym Zleceniodawca oczekuje bardziej precyzyjnego podejścia i bardziej szczegółowego opracowania, co podnosi trafność Planu, ale powoduje wzrost kosztów opracowania.

 

Jak napisać biznes plan – infografika.

 

  • Z drugiej strony koszty opracowania są tym mniejsze, im początkowe materiały dot. projektu dostarczone przez Zamawiającego są wyższej jakości i bardziej kompletne (w wariancie idealnym pokrywają pełne zapotrzebowanie informacyjne i trzeba je tylko właściwie opracować/ułożyć i wyciągnąć wnioski.

bezpłatny kontakt z analitykiem Resulto

 

Najprostsze biznes plany, to koszt zaledwie 2-3 tys. zł – najdroższe, to koszt rzędu 20-30 tys. zł.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, opracowujemy biznes plany, wnioski dotacyjne oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,