Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Ile pracujemy w Polsce

W poprzednim artykule pokazaliśmy ilość dni wolnych przypadającą statystycznie w 2013 roku. Liczba ta wyniosła 178 dni.

W niniejszym artykule przedstawimy różnicę w ilości przepracowanych godzin tygodniowo – między przedsiębiorcą, a pracownikiem zatrudnionym na etat.

Badania na temat czasu pracy Polaków

Profesor psychologii Dominika Maison, z Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadziła sondaż na 500-osobowych grupach. Wyniki badań nie powinny nikogo zaskakiwać – przedsiębiorcy pracują średnio o 8 godzin tygodniowo dłużej od pracowników zatrudnionych na etacie.

Dodatkowo ponad 27 % „etatowców” chodzi na zwolnienia lekarskie, przy tylko 13% przedsiębiorców. Pracownicy zatrudnieni na etacie często biorą zwolnienia z mniej poważnych powodów – lekkie przeziębienie, a przedsiebiorcy z bardziej poważnych – rzeczywista choroba. Podobnie sprawa wygląda z urlopami.  W ostatnim roku na urlop wybrało się 59% przedsiębiorców, przy 78% pracowników zatrudnionych na etacie. Pracodawca musi pilnować biznesu, żeby nie stracić pozycji rynkowej i osiągać zadowalające go wyniki finansowe. Ponadto poza dbałością o wyniki finansowe firm musi dużo czasu przeznaczać na wypełnianie obowiązków administracyjnych.

Przedsiębiorcy pracują tygodniowo średnio po 51 godzin, a osoby na etatach po 43 godziny. Biorąc pod uwagę ilość zwolnień lekarskich oraz urlopy, zespół Resulto zastanawia się, czy hipoteza, że etatowcy są bardziej wypoczęci od przedsiębiorców, jest bliska prawdy.

Czy te badania mogą obalić stereotyp „przedsiębiorcy wyzyskiwacza” oraz świadczyć o tym, że przedsiębiorcy są najciężej pracująca grupą społeczną?

Ostateczną ocenę pozostawiamy czytelnikom.

Źródło:pb.pl.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , ,