Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Instrument MSP – ocena wniosków i wskazówki

Już 24 września kolejny nabór wniosków w Instrumencie MSP w ramach Horyzontu 2020. W pierwszym naborze, o którym pisaliśmy w naszym poprzednim artykule, wpłynęło łącznie 2666 wniosków. Przedsiębiorcy ubiegali się o 50 000 na opracowanie Biznes Planu dla nowego przedsięwzięcia biznesowego. € Z tej puli wyłonionych zostało 155 beneficjentów z 21 krajów. Wnioskodawcy, którym przyznano dotacje, zostaną formalnie powiadomieni w sierpniu.

Wnioski na temat dofinansowania Instrument MSP

Budżet Instrumentu MSP w latach 2014-2020, to 3 mld euro. Instrument promuje najbardziej innowacyjne małe przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu. Procedura składania wniosków jest prosta, ale jedynie najlepsze projekty mogą liczyć na uzyskanie finansowania.

Z Polski tylko 1 projekt zdołał otrzymać dofinansowanie.

Co było przyczyną tak małej skuteczności polskich projektów? Jakie błędy najczęściej popełniali Wnioskodawcy?

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Główny wniosek ekspertów z KE

  • Wiele projektów było zdecydowanie zbyt słabych, aby rywalizować o dotacje.
  • Przedsiębiorcy zbyt mało koncentrowali się na możliwościach biznesowych.
  • Mało przekonująco opisywano swoją firmę i przedsięwzięcie. Brakowało dobrego objaśnienia, dlaczego i w jaki sposób ich przedsiębiorstwo zyska na projekcie.
  • W wielu wnioskach nie było wystarczających informacji na temat konkurencyjnych rozwiązań.
  • Zbyt niski poziom innowacyjności projektów.
  • Częstym błędem było również proponowanie tylko pomysłu, ale bez zgłębienia koncepcji, nie mówiąc już o etapach dojścia do komercjalizacji.

Eksperci KE wysnuli wniosek, że większość przedsiębiorców składających projekty tylko próbuje szczęścia, a „Instrument MSP to nie loteria”. Eksperci polecają poważne podejście do sprawy i zaangażowanie się już na etapie opisywania projektu.

W opracowaniu dobrego wniosku i koncepcji pomaga Resulto – sprawdź nasze dotychczasowe osiągnięcia i zwiększ swoje szanse na pozyskanie dofinansowania.

Wnioski można składać w dowolnej chwili, ale są one oceniane cztery razy w roku. Kolejne daty dla oceny wniosków – 24 września 2014 r. dla etapu 1 oraz 9 października dla etapu 2. W 2014 r. finansowanie powinno otrzymać około 645 projektów (w ramach etapów 1 i 2), a w przyszłym roku ich liczba powinna wzrosnąć do 670.

Źródło:http://ec.europa.eu/

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, opracowujemy biznes plany, wnioski dotacyjne i przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,