Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Jak rozumieć cash flow? – definicja wskaźnika DSCR (Wskaźnik pokrycia obsługi długu)

kalkulator

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow Statement – CF) prezentuje przepływy gotówkowe zachodzące w przedsiębiorstwie – wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. CF jest narzędziem weryfikacji ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie i dopełnieniem obrazu rentowności i stanu majątkowego firmy prezentowanego w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Uzupełnieniem analizy rachunku przepływów pieniężnych jest analiza wskaźnikowa, z uwzględnieniem wskaźnika pokrycia obsługi długu: DSCR.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

.

 

Wskaźnik DSCR

Wskaźnik pokrycia obsługi długu (DSCR) określa zdolność przedsiębiorstwa do regulowania odsetkowych zobowiązań finansowych z wygenerowanej nadwyżki pieniężnej. Zobowiązania do zapłacenia w danym okresie uwzględniają raty kapitałowe lub podobne do nich płatności (z tytułu kredytów, obligacji, czy bonów) oraz odsetki zapłacone z tytułu ich obsługi.

 

Pokrycie obsługi długu = (Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wygenerowana w danym okresie + gotówka posiadana na koniec poprzedniego okresu) / Zobowiązania finansowe (Raty kredytowe i podobne + odsetki) do zapłaty w tym samym okresie

 

Wskaźnik obrazuje nadwyżkę (lub niedobór) środków pieniężnych (gotówki wytworzonej i posiadanej) wytworzonych w tym samym okresie na który przypada spłata zadłużenia (może dotyczyć zobowiązania kredytowego, leasingowego oraz z tytułu obligacji itp.).

 

Wartość wskaźnika powinna przyjmować wartości powyżej jedności, co oznacza, że przedsiębiorstwo pokryje wydatki związane z regulowaniem zadłużenia finansowego. Wartość poniżej jedności świadczy o niedoborze środków finansowych niezbędnych do spłaty zadłużenia finansowego, co w konsekwencji może prowadzić do zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych i/lub koniecznością pozyskania dodatkowego kapitału od właściciela.

 

Niedobór środków na spłatę zobowiązań finansowych obrazuje (przynajmniej tymczasową) utratę płynności przedsiębiorstwa.

 

W praktyce gospodarczej kredytodawcy – banki stosują ten wskaźnik do weryfikacji  zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

 

Minimalna wartość wskaźnika dla banków wynosi (zwykle) 1,2, co oznacza, że projekt inwestycyjny, na które przedsiębiorstwo chce pozyskać środki finansowe nie będzie inwestycją podwyższonego ryzyka, co w konsekwencji może spowodować niższe oprocentowanie kredytu (bank posiada większą pewność, że potencjalny kredytobiorca będzie regularnie spłacał zaciągnięte zobowiązanie).

 

Czytaj również: Mała firma – zarządzanie w kryzysie

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Ekonomia na co dzień, Słownik finansowy dnia 12.11.2015 o godz. 21:19
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*