Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Jak napisać biznes plan nieruchomości komercyjnej pod wynajem (np. biurowiec, galeria handlowa) – praktyczne porady na dobry biznes plan

Biznes plan nieruchomości komercyjnej pod wynajem (np. biurowiec, galeria handlowa, sklep, lokale). Szukasz potencjalnych dróg poszerzenia / zdywersyfikowania swojej działalności gospodarczej lub może zastanawiasz się nad rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej? Interesują Cię nieruchomości komercyjne pod wynajem? Sporządzenie biznes planu nieruchomości komercyjnej, może na pierwszy rzut oka wydawać się sprawą prostą. W rzeczywistości należy jednak uwzględnić szereg czynników warunkujących przeprowadzenie inwestycji, jej sfinansowanie, a także późniejsze prowadzenie takiej działalności.

 

Nie wiesz od czego zacząć? Niniejszy artykuł traktuje o pisaniu biznes planu pod nieruchomości komercyjne.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

.

Dlaczego nieruchomość komercyjna pod wynajem?

Polska gospodarka wciąż się rozwija i goni gospodarki lepiej rozwiniętych krajów (m.in. krajów Europy Zachodniej). Nasycenie powierzchniami handlowymi oraz powierzchniami biurowymi, jest w naszym kraju wciąż niższe, niż w lepiej rozwiniętych regionach. Przykładowo, na koniec II kwartału 2014 roku, powierzchnia biurowa wynosiła:

 

  • w Polsce ok. 7,20 mln m2
  • w aglomeracji Londyn ok. 21 mln m2
  • a w aglomeracji Paryż ok. 28 mln m2

 

W Polsce powstaje coraz więcej biurowców o wysokim standardzie, na które jest obecnie popyt, jednak daleko nam do Europy Zachodniej. W przyszłości rosnąca tendencja będzie się utrzymywać i różnice, w łącznych powierzchniach biurowych i handlowych, będą powoli niwelowane. Wynika to przede wszystkim z obecnej i przyszłej dynamiki wzrostu gospodarczego Polski. Resulto posiada doświadczenie w pisaniu skutecznych biznes planów na budowę nieruchomości komercyjnych pod wynajem.

 

Jak napisać biznes plan mini browaru?

 

Układ biznes planu

 

Biznes plan składa się z części opisowej i finansowej – model ekonomiczny.

 

wpis biznes plan biurowiec

 

Poniżej zostaną przedstawiona wybrane elementy, niezbędne do napisania biznes planu na nieruchomość komercyjną pod wynajem.

 

Czytaj więcej o praktycznych poradach jak napisać biznes plan.

 

Opis przedsięwzięcia

 

Realizacja inwestycji polegającej na:

 

  • budowie
  • zakupie i remoncie nieruchomości

 

która docelowo ma być przeznaczona pod wynajem, jest bardzo kapitałochłonna. W związku z tym, w biznes planie należy przedstawić dokładny plan realizacji inwestycji (harmonogram rzeczowo – finansowy). Jego sporządzenie wymaga koordynacji danych pomiędzy inwestorem, projektantem i autorem biznes planu.

 

Przede wszystkim należy uwzględnić wymagania banku, który ma finansować inwestycję (szczegółowość harmonogramu, możliwa karencja w spłacie kredytu itp.).

 

Analiza rynku

 

Oszacowanie przychodów z najmu, wymaga przeprowadzenia dość wszechstronnej analizy rynku, która powinna uwzględniać:

 

  • lokalizację nieruchomości (miasto, rejon miasta),
  • standard nieruchomości,
  • docelową grupę klientów (najemców),
  • ceny najmu na lokalnym rynku,
  • obłożenie istniejących nieruchomości i wynikający z tego popyt.

 

Taka analiza daje podstawę do sporządzenia części przychodowej modelu prognostycznego, jaki jest jednym z najważniejszych punktów biznes planu.

 

Czytaj więcej o analizie SWOT.

 

Szacowane koszty funkcjonowania

 

Koszty funkcjonowania nieruchomości, to drugi (po przychodach), ważny element potrzebny w ocenie inwestycji. Oszacowanie kosztów jest ułatwione, jeżeli nowa inwestycja jest kolejną w portfelu danego podmiotu. Jeżeli jest to pierwsza, duża inwestycja, lepiej zdać się na specjalistów od analiz, którzy we współpracy z projektantem oraz przy wsparciu inwestora sporządzą szczegółową prognozę kosztów.

 

Ile kosztuje biznes plan?

 

Ocena inwestycji

 

Zestawienie planowanych wyników prowadzonej działalności, polegającej na wynajmie powierzchni komercyjnych, z oszacowanymi wcześniej nakładami, pozwala zarówno inwestorowi, jak i stronie finansującej, na ocenę inwestycji (wskaźniki takie jak IRR i NPV, czy prosty i zdyskontowany okres zwrotu).

 

Metodologia sporządzania projekcji ekonomiczno – finansowych stanowi zazwyczaj największy problem dla inwestora. Banki wymagają przedstawienia szczegółowej projekcji sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, a także często rachunku przepływów pieniężnych). Dlatego szybciej i w konsekwencji taniej jest skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy. Zespół Resulto ma olbrzymie doświadczenie w sporządzaniu biznes planów, z czego wiele dotyczyło nieruchomości komercyjnych pod wynajem.

 

Biznes plan excel – plik xls

 

Excel, to skuteczne narzędzie do opracowywania analizy finansowej do biznes planu. Jak opracowywać biznes plan w excelu oraz jak poruszać się po pliku xls? Udostępniamy przykładowe – darmowe opracowania – bezpłatny model ekonomiczny.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków o dofinansowanie i dotacjach.

 .

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,