Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Jak pozyskać dotacje na rozwój firmy? Jak napisać skuteczny wniosek dotacyjny?

Jakie są czynniki wpływające na skuteczność aplikowania o dotacje? Wydawać by się mogło, że kluczowym w opracowywaniu skutecznego wniosku dotacyjnego, jest dobry, innowacyjny pomysł na biznes. Niestety, nie jest to cała prawda. Od pomysłu wszystko się zaczyna, ale nie sam pomysł jest najważniejszy – stanowi jeden z elementów w procesie skutecznego pozyskania dotacji unijnej. W artykule przedstawiamy kluczowe aspekty (w opinii eksperta), które składają się na końcowy sukces składanego wniosku o dofinansowanie w ramach wybranego, adekwatnego naboru.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

 

Kluczowe aspekty skutecznego pozyskiwania dofinansowania

1. Cechy przedsiębiorcy, w tym:

 

 • kadra
 • doświadczenie
 • lokalizacja
 • finansowanie.

 

Przedsiębiorca aplikujący o dotację musi wykazać, że w oparciu posiadane zasoby jest w stanie zrealizować projekt. Musi wykazać m.in., że dysponuje potencjałem kadrowym (liczba osób, ich kompetencje i doświadczenie) adekwatnym do poziomu trudności planowanego zamierzenia/projektu. Zwykle konieczne jest wykazanie doświadczenia i sukcesów całego przedsiębiorstwa wskazujących na potencjał w realizacji planowanego projektu i niskie jego ryzyko organizacyjne. Koniecznie należy wykazać prawo dysponowania nieruchomością (obiektem/terenem), na której będzie realizowany projekt i co zwykle najważniejsze, że firmę stać na zrealizowanie inwestycji ze środków własnych lub ma możliwość zaciągnięcia kredytu – dotacja ma zwykle charakter refundacji (z tego względu aplikując w danym konkursie dotacyjnym, Wnioskodawca musi wykazać się wkładem własnym). Zaliczki są przeważnie dostępne jedynie w mocno ograniczonym zakresie (w zależności od naboru jest to przedział 0%-40% – uwaga – wartości dofinansowania, a nie wartości całkowitej projektu).

 

2. Dopasowanie projektu biznesowego do kryteriów konkursu dotacyjnego, w tym:

 

 • poziom innowacyjności
 • efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia
 • wzrost zatrudnienia
 • komplementarność wobec zrealizowanych lub realizowanych projektów
 • partnerstwo (realizacja projektu z partnerami)
 • gotowość projektu do realizacji.

 

Inwestycja będąca przedmiotem projektu dotacyjnego musi w możliwie maksymalnym stopniu być dopasowana do kryteriów naboru dotacyjnego (formalnych i merytorycznych). Dotacje przyznawane są w trybie konkursowym, w którym wygrywają najwyżej punktowane projekty – każdy punkt może być na wagę złota w końcowym rozrachunku – trzeba zdobyć tyle punktów, aby znaleźć się na premiowanym miejscu listy rankingowej ogłaszanej po ocenie wniosków. Przedsiębiorca, jak sportowiec, musi być do konkursu dobrze przygotowany i słuchać trenera (w tym przypadku eksperta Resulto). Im więcej jest czasu na opracowanie aplikacji i im bardziej przedsiębiorca jest podatny na rekomendacje, tym lepszy jest efekt końcowy. Opracowywanie aplikacji dotacyjnej, to dopasowywanie cech projektu do punktowanych kryteriów naboru i udokumentowanie (pozwoleniami, opiniami, załącznikami itd.), że to dopasowanie jest wysokie i prawdziwe.

 

 

3. Jakość pracy doradcy dotacyjnego i efektywność współpracy z przedsiębiorcą

 

Niemniej istotny jest (jak pokazuje nasze wieloletnie doświadczenie) czynnik ludzki, czyli efektywna współpraca Klienta z ekspertem Resulto. Dobry (szczery) kontakt przedsiębiorcy z doradcą, rzetelna i szybka wymiana informacji, wzajemna umiejętność słuchania, terminowe wywiązywanie się z obowiązków, szybka reakcja i zapewnienie kompletu dokumentów, pozwalają na skuteczne aplikowanie i wspólne cieszenie się kolejnym sukcesem.

 

Pozyskanie wyczerpującej informacji od Klienta jest zasadniczym elementem potrzebnym do opracowania dobrego wniosku. Pełna informacja stanowi podstawę i znacząco wpływa na proces współpracy. Nasi doradcy pomagają wychodząc naprzeciw oczekiwaniu Klientów. Im bardziej Klient angażuje się we współpracę z nami, tym lepszy jest przepływ informacji i mniej pomyłek, co wpływa pozytywnie na wysoką jakość aplikacji dotacyjnej.

.

Wszystkie, powyższe, kluczowe aspekty muszą wystąpić jednocześnie. Każde z nich waży na sukcesie w podobnym stopniu (po około 30%), a 10% to czynniki (zwykle) niekontrolowalne przez zaangażowane podmioty.

.

Inne czynniki zasadniczo wpływające na skuteczność opracowywania wniosków dotacyjnych

 

 • przygotowanie przedsiębiorcy do aplikowania
 • wystarczająca ilość czasu na opracowanie wniosku (zwykle około 4 tygodni)
  • przy sprawnej komunikacji z Klientem można ten okres skrócić
 • popularność konkretnego naboru
  • czyli nasilenie konkurencji
 • wartość i znaczenie projektu w porównaniu do wyjściowej skali działania przedsiębiorcy
 • opłacalność projektu i prognozowane zapotrzebowanie rynkowe na jego efekty (popyt)
 • dojrzałość biznesowa przedsiębiorcy (porządek, procedury, terminowość itp.)
 • szczere chęci i racjonalne podejście (właściwa dawka ambicji i rozsądne kalkulowanie ryzyka).

 

Chętnie udzielamy niezbędnych informacji – konkretnie i rzeczowo (choć nie jesteśmy bezpłatnym punktem informacyjnym jak funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/).

 

Odrobina statystyki – czyli, jakie są Twoje szanse?

 

Skuteczność naszej pracy (w rozbiciu na tematykę naborów) w porównaniu ze średnią z rynku.

 

Wszystkie nasze wnioski przeszły pozytywnie weryfikację techniczną oraz ocenę formalną (sukces i pierwsze potwierdzenie jakości – gdyż zwykle 10%-30% projektów odpada już w pierwszej fazie, jako niespełniające kryteriów technicznych lub formalnych – to błędy podstawowe popełnione przez Klienta lub doradcę). Przejście pozytywnie oceny formalnej, to dopiero wstęp. Znacznie trudniej jest przebrnąć z sukcesem przez etap oceny merytorycznej. Naszą przewagą, w stosunku do konkurencji, jest to, że wszystkie opracowywane przez nas wnioski dotacyjne docierają do tego etapu. W trakcie oceny merytorycznej duże znaczenie ma czynnik ludzki (nie zawsze w pełni obiektywny) w postaci urzędnika, eksperta oceniającego projekt, który przyznaje je wg. własnej oceny/wiedzy punkty, w oparciu o kryteria wyboru projektu i wytyczne organizatora naboru. Im bardziej przejrzysta i przekonująca informacja zostanie zamieszczona we wniosku i załączonych do niego dokumentach, tym większa szansa na wysoką pozycję na liście rankingowej projektów.

 

Średnio, jedynie co trzeci (33%) wniosek dotacyjny zostaje pozytywnie oceniony merytorycznie, a Wnioskodawca cieszy się z przyznanej dotacji. Klienci którzy zdecydowali się na współpracę z Resulto cieszą się z sukcesu znacznie częściej, bo osiem na dziesięć naszych projektów (80%) kończy się sukcesem. Oczywiście najchętniej piszemy projekty, które maja wysokie szanse na sukces – takich projektów aktywnie szukamy. Niemniej jednak czasami, w uzgodnieniu z Klientem, podejmujemy się opracowania aplikacji dotacyjnej, która (już na wstępie) oceniona jest jako mająca niewielkie szanse. Jeżeli Klient gotów jest podjąć ryzyko (a my mamy wolne moce przerobowe), to warto zaryzykować, bo szczęście uśmiecha się do aktywnych.  Niestety czasami się nie udaje – to te brakujące do pełni szczęścia 20%.

 

Skuteczność naszej pracy (w rozbiciu na tematykę naborów) w porównaniu ze średnią z rynku

Typ Naboru Ocena merytoryczna naszych wniosków – sukces [1] Wskaźnik rynkowy [2] Nasza przewaga
Badania i rozwój (B&R) 75% 13% 62%
Eko Innowacje 100% 34% 66%
Infrastruktura Kultury 60%
InfrastrukturaMedyczna 33% 6% 27%
Infrastruktura Społeczna 100% 54% 46%
Innowacyjność Produktowa i Procesowa 80% 43% 37%
OZE 100% 23% 77%
Termomodernizacja 100% 31% 69%
Promocja 75% 45% 30%

Średnia

83%

33%

52%

 

 .

Szukasz skutecznego doradcy dotacyjnego? Napisz do nas.

 

Stale szukamy ambitnych przedsiębiorców z ciekawymi projektami. Część przedsiębiorców oczekuje od nas cudów, ale to nie my decydujemy o kryteriach przyznawania dotacji (my tylko piszemy dobre wnioski). Nie wszystkim przedsiębiorcom potrafimy pomóc.

 

Nasz zespół doświadczonych doradców dokłada wielu starań, aby współpraca z Klientem przebiegała sprawnie i pomyślnie – dzięki temu uzyskujemy wysoki wskaźnik skuteczności opracowywanych przez nas wniosków (ang. success rate), co daje pewność naszym Klientom, że warto z nami podjąć współpracę. Mamy potwierdzone doświadczeniem przekonanie, że usatysfakcjonowany Klient powraca.

 

Jeżeli Twój projekt nie ma potencjału dotacyjnego pomyśl o kredycie. Zapraszamy do korzystania z naszych innych usług:

 

 • biznes plany, wyceny przedsiębiorstw i znaków towarowych, analizy ekonomiczno-finansowe, outsourcing analityczny.

Legenda tabelka:

 

[1] Rzeczywiste wyniki osiągnięte przez Resulto Sp. z o.o. w 2016 r.

 

[2] Opracowany na podstawie projektów dotacyjnych złożonych w 2016 r. w naborach konkursowych:

 

 • Badania i rozwój (B&R) – PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.2, Schemat 1.2 A
 • Eko Innowacje – Program z funduszy norweskich (norweska agencja rządowa – Innovation Norway) – „Innowacje w zakresie zielonych technologii”
 • Infrastruktura Kultury – PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
 • Infrastruktura Medyczna – PO PL07 pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
 • Infrastruktura Społeczna – RPO WD 2014-2020, Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Poddziałanie 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4
 • Innowacyjność Produktowa i Procesowa – RPO WD 2014-2020, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie 1.5.1
 • OZE – RPO WD 2014-2020, Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.1.A
 • Termomodernizacja – RPO WD 2014-2020, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny” Schemat 3.2 A, 3.2 B i 3.2 C.

 .

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,