Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Najtańsze źródła finansowania – jak wybrać?

Źródła finansowania

Gdy przedsiębiorca rozważa wybór formy finansowania, jego zadanie sprowadza się do znalezienia najatrakcyjniejszej oferty na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem ponoszonych kosztów. W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów oraz postępować według określonego schematu, w celu podjęcia właściwej decyzji. Gruntowna analiza finansowa to podstawa.

Trzy kroki w wyborze najtańszej formy finansowania inwestycji:

  1. Opracowania prognozy alternatywnych przepływów finansowych realizowanych we wszystkich rozważanych scenariuszach (gotówka, kredyt, leasing).
  2. Kalkulacja łącznego kosztu finansowania wyrażonego procentowo np. przy użyciu wzoru na wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji (IRR).
  3. Wybór najtańszej formy finansowania.

Kolejność postępowania przy racjonalnym procesie wyboru źródła finansowania środków trwałych:

  1. Uzyskaj z rynku najlepszą dla siebie ofertę leasingową i kredytową wraz z załącznikami (w szczególności listą opłat i prowizji).
  2. Przeanalizuj tabelę opłat i prowizji banku i leasingodawcy.
  3. Zaprognozuj wartość opłat dodatkowych, które będziesz zobowiązany ponieść. W ramach prognozy uwzględnij rezerwę na nieprzewidziane opłaty. Podmiot finansujący bądź życie gospodarcze z pewnością czymś Cię zaskoczy w trakcie kilku lat trwania umowy zmuszając do poniesienia dodatkowych kosztów. Instytucje finansowe mają szerokie doświadczenia i tak układają tabelę opłat i prowizji, aby realizacja wielu potrzeb, zwykle pojawiających się w trakcie okresu umowy, była odpłatna.
  4. Przyjmij założenie dotyczące zyskowności swojego przedsiębiorstwa (lub przedsięwzięcia inwestycyjnego) w kolejnych latach. Szczególnie ważne jest czy przedsięwzięcie wygeneruje zysk czy stratę. Optymalnie jest, jeżeli przedsiębiorca dysponuje wiedzą na temat prognozowanej rentowność zaangażowanego kapitału (tzw. ROE). Przy większych projektach inwestycyjnych zalecane jest opracowanie Biznes Planu. Przy mniejszych projektach często można odwołać się do wyników historycznych i prostych metod oceny rentowności.
  5. Wprowadź uzyskane informacje do arkusza kalkulacyjnego i skorzystaj z wbudowanej funkcji IRR
  6. Wybierz wariant finansowania, który daje najniższą wartość funkcji IRR (tj. najniższy koszt finansowania projektu) o ile uzyskana wartość jest wyższa niż spodziewana rentowność Twojej działalności.

Jak zbierać informacje finansowe?

Szczególnie czasochłonne może być uzyskanie informacji na temat najlepszych, osiągalnych ofert w zakresie kredytu i leasingu. Racjonalny przedsiębiorca może zgłosić zapotrzebowanie na takie oferty do pośrednika finansowego, jednak takie działanie rzadko pozwala uzyskać najlepsze oferty. Zwykle, najlepsze efekty przynoszą dopiero negocjacje prowadzone bezpośrednio z finansującym (szczególnie w przypadku przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej). Realizacja punktów od 2-6 dla wprawnego ekonomisty nie stanowi problemu i wykonana może być w krótkim czasie. W przypadku znaczących inwestycji warto skorzystać z pomocy eksperta.

Ewidentne jest, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dysponuje wolnymi środkami na zakup środka trwałego niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, musi skorzystać z zewnętrznego finansowania. Jeżeli przedsiębiorca dzięki nabytym środkom trwałym wygeneruje zysk wystarczający do pokrycia pełnych kosztów kredytu lub leasingu (odsetki oraz opłaty powiązane) transakcja będzie dla niego opłacalna. Co ciekawe, przeciętny zwrot na kapitale krajowych banków w ostatnich latach wyniósł ponad 20% (w kryzysowych latach 2009-2010 ponad 10%) wobec przeciętnego zwrotu na kapitale krajowych przedsiębiorstw przemysłowych, który ukształtował się znacznie poniżej 10% – może to sugerować, że finansowanie przemysłu przynosi więcej korzyści bankom, niż przedsiębiorstwom przemysłowym – czyli banki mają przewagi konkurencyjne nad przedsiębiorcami, które efektywnie wykorzystują*.

Przedstawione dane sugerują, że relatywnie wysokie koszty kredytu i leasingu na tle rentowności uzyskiwanych przez polskie firmy nakazują ostrożność przy wyborze zewnętrznej formy finansowania. Zapewne, w wielu sytuacjach dotyczących niewielkich inwestycji przedsiębiorca rozsądniej postąpi, gromadząc własne środki na jej finansowanie.

Eksperci Resulto.pl zalecają, aby każdy przedsiębiorca decydujący się na korzystanie z finansowania inwestycji kredytem lub leasingiem posiadał bufor (np. w wartości równej trzem ratom) w postaci dostępnej gotówki, dającej mu możliwość opłacania rat wobec przejściowych problemów z płynnością. Relatywny koszt utrzymania gotówkowego buforu będzie znacznie niższy, niż koszt wysokich opłat karnych naliczanych przez finansującego wobec pojawienia się opóźnień w płatnościach. Dodatkowo takie podejście pozwala zbudować dobrą historię kredytową, która przy kolejnych umowach pozwali wynegocjować korzystniejsze warunki finansowe (z odwrotną sytuacją będzie miał przedsiębiorca do czynienia, kiedy spłacał będzie raty nieregularnie. Wówczas kolejna umowa na finansowanie środków trwałych będzie prawdopodobnie mniej korzystna niż poprzednia, co finansujący będzie uzasadniał niską wiarygodnością przedsiębiorący).

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

* dane są tylko poglądowe i podawane, jako ciekawostka – ze względu na złożoność tematu nie pozwalają one na  wysuniecie generalnych i jednoznacznych wniosków – każdy przedsiębiorca musi oceniać swoja sytuację indywidualnie – przedstawione dane winny jednak wzbudzać ostrożność i zachęcać do szczegółowego analizowania i negocjowania umów zawieranych z bankami.

Tagi: , , ,