Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Jak z sukcesem napisać biznes plan? Jak zrobić dobry biznes plan? Porady oraz pomoc w excel xls

Jak napisać dobry biznes plan firmy i jakie korzyści nam przyniesie? Profesjonalnie opracowany biznes plan jest kluczem do pozyskania finansowania dla Twojego biznesu. Wykonaliśmy już setki biznes planów – m.in. dla warsztatu samochodowego, stacji kontroli pojazdów, myjni, minibrowaru, hotelu, biurowca, czy przedszkola. Na bazie posiadanego doświadczenia, stwierdzamy, że w odniesieniu sukcesu na rynku, najważniejszy jest dobry pomysł i zespół pracowników. Jednakże nawet najlepszy koncept biznesowy trzeba umiejętnie przedstawić – przedstawić tak, aby inwestor, darczyńca (dotacje dla biznesu), czy kredytodawca, go dobrze zrozumiał.

 

Przedstawimy Państwu kilka prostych technik/porad, które zwielokrotnią szanse na pozyskanie finansowania.

 

wycena znaku - zapytanie

 

Biznes plan – definicja.

 

Biznes plan w excelu (format xls)

Excel jest skutecznym narzędziem do profesjonalnego opracowania biznes planu. W celu przybliżenia Państwu zasad opracowywania biznes planu w excelu oraz sposobów poruszania się po pliku xls, udostępniamy nasze przykładowe – darmowe opracowania.

 

Pomocne materiały przy opracowywaniu biznes planu.

 

Układ

 

Układ biznes planu jest bardzo ważny. Należy zachować przejrzystość, spójność oraz logikę i ciągłość pisanego tekstu:

 

  • całość należy utrzymać w języku biznesowym, zrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy,
  • należy zwrócić uwagę na korektę błędów ortograficznych i gramatycznych oraz schludne formatowanie,
  • oczywiście całość musi być napisana w edytorze tekstu, a po zakończeniu sprawdzana jeszcze raz przez drugą osobę,
  • przejrzysty biznes plan (na mały biznes) powinien mieć do 30 stron.

 

Jak napisać biznes plan – inforgrafika.

 

Odbiorcy

 

Należy pisać biznes plan pod konkretnego odbiorcę, gdyż każdy podmiot będzie oczekiwał nieco innych informacji:

 

  • Urzędnicy obsługujący fundusze europejskie będą oczekiwali specyficznych informacji, w mocno sformalizowanej formie zależnej od realizowanego naboru,
  • Szeroko pojęci inwestorzy poszukują ciekawych pomysłów z potencjalnie wysoką stopą zwrotu przystającą do poziomu ryzyka,
  • Banki jako podmioty udzielające masowo finansowania nastawione są na bezpieczeństwo przez co trzeba przedstawić, że przedsiębiorstwo będzie zdolne do spłaty zobowiązań kredytowych mimo potencjalnie znacznych, niekorzystnych zmian rynkowych okoliczności.

 

Biznes plan przykłady korzyści dla firmy.

 

Streszczenie biznes planu

 

Najważniejszą częścią biznes planu, szczególnie jeśli chodzi o pozyskanie finansowania od (zapracowanych) inwestorów, jest streszczenie, ponieważ to ono jest najczęściej czytane w pierwszej kolejności. Dopiero w momencie, kiedy treść zainteresuje czytelnika, zapozna się on z dalszymi częściami, a przede wszystkim z częścią związaną z finansami:

 

  • do streszczenia należy się zabrać po napisaniu biznes planu właściwego, dopiero wtedy będzie można wyeksponować właściwe kwestie,
  • streszczenie jest odrębną częścią biznes planu, dlatego powinno zawierać syntetyczne zestawienie najważniejszych informacji – zarówno z części opisowej, jak i finansowej.

 

Podsumowanie porad dotyczących pisania biznes planu

 

Powyżej zostały pokrótce przedstawione podstawowe elementy, które pomogą w przygotowaniu biznes planu. Trzeba zaznaczyć, że profesjonalne podmioty (banki, inwestorzy instytucjonalni) wymagają w pełni profesjonalnie przygotowanego biznes planu.

 

Warto również zaznaczyć, że w rozpoczynającej się nowej perspektywie unijnej 2014 – 2020, z której programy wystartowały w 2015 roku, będą wymagane wnioski o dofinansowanie zawierające elementy biznes planu, bądź wnioski z załącznikiem w postaci całego biznes planu.

 

Zapoznaj się z naszymi zrealizowanymi zleceniami.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

Biznes plan na mini browar.

Biznes plan na nieruchomość komercyjną – biurowiec, galeria.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,