Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Jak zbudować i wdrożyć strategię rozwoju firmy – od czego zacząć? Praktyczne porady. Część I.

Sposobów podejścia do opracowania własnej strategii funkcjonowania jest bardzo wiele, jednak nie wszystkie z nich umożliwiają realizację celów każdego przedsiębiorstwa – przetrwania, rozwoju, pokonania konkurencji i utrwalenia przewagi na rynku.

Niniejszy artykuł traktuje o praktycznych poradach, którymi warto się kierować rozpoczynając budowę i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Polecamy również drugą część artykułu o praktycznych poradach przy budowaniu i wdrażaniu strategii: „Budowa i wdrażanie strategii – jak to zrobić i czego unikać? Praktyczne porady.”

Przykładowa oferta Resulto na opracowanie strategii.

Konsultanci Resulto opracowali strategie rozwoju dla wielu przedsiębiorstw. Opracowanie strategii to proces rozbudowany, czasochłonny i wymagający indywidualnego podejścia jednak przeprowadzony w sposób profesjonalny przynosi wysoce pozytywne efekty.

Definicja strategii przedsiębiorstwa.

Budowanie strategii firmy – od czego zacząć?

Odpowiedz na kluczowe pytania.

 • Czy potrzebujesz wsparcia zewnętrznych wycena znaku - zapytanie?
 • Jakie są interesy właścicieli, zarządu i kluczowych osób w firmie?
 • Kto będzie odpowiedzialny za strategię?
 • Jak będzie wyglądał zakres strategii oraz harmonogram prac nad strategią?

Zdiagnozuj i przeanalizuj przedsiębiorstwo.

 • Zbierz i przygotuj kompletne dane o przedsiębiorstwie.
 • Spotkaj się z osobami odpowiedzialnymi za kluczowe obszary biznesowe w przedsiębiorstwie.
 • Przeanalizuj sytuację firmy i konkurentów oraz ogólne trendy „makro”.

Ustal cele strategiczne.

 • Jaki jest Twój pomysł/pomysły na rozwój przedsiębiorstwa?
 • Co będzie potrzebne do realizacji tych planów?
 • Oceń zasoby finansowe i zweryfikuj wykonalność planów.
 • Oceń korzyści finansowe planów.
 • Wybierz najkorzystniejszy plan rozwoju.
 • Omów misję i wizję przedsiębiorstwa.
 • Ustal cele oraz wskaźniki ich realizacji.

Ustal plan działania.

 • Określ cele, harmonogram działań, kamienie milowe, rezultaty, zasoby konieczne do realizacji, osoby odpowiedzialne za wykonanie, ryzyka projektowe i sposoby zarządzania ryzykami.
 • Zaplanuj kolejność działań i określ fazy działania.
 • Przeanalizuj możliwe zmiany w strategii oraz sposoby zarządzania zmianami.
 • Zapoznaj kadrę pracowników z planami rozwoju oraz przygotuj ich do tych planów.
 • Monitoruj postępy realizacji strategii oraz zmiany w otoczeniu.
 • Aktualizuj strategię.

Korzyści z opracowania i posiadania strategii rozwoju firmy.

Źródło: PARP, 20 przykazań strategicznych.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz strategię. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,