Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Kiedy przeprowadza się analizę due diligence?

Analizę due diligence przeprowadza się najczęściej w kilku szczególnych sytuacjach.

Kiedy przeprowadza się analizę due diligence?

Po pierwsze, w przypadku planowanego przeprowadzania inwestycji, mającej na celu zainwestowanie kapitału jako inwestor (fundusze VE/PE, inwestor branżowy, anioł biznesu czy inwestor prywatny). Due diligence pozwoli inwestorowi na szczegółowe poznanie inwestycji. Będzie podstawą do przeprowadzanie wyceny spółki, poznania jej prawdziwej ceny, oraz oszacowania ryzyka związanego z planowaną inwestycją.

Po drugie, analiza due diligence jest świetnym narzędziem w rękach właścicieli firm w momentach, kiedy firma stara się o pozyskanie finansowania ze strony zewnętrznych inwestorów oraz instytucji finansowych. Badanie due diligence poprzedzające negocjacje w sprawie finansowania, może być kluczowym czynnikiem negocjacyjnym. Pozwoli właścicielowi na poznanie pełnego obrazu własnego biznesu. Analiza pozwoli na wychwycenie niuansów i niedociągnięć – tym samym umożliwi ich usunięcie. Szczegóły mogą mieć duże znaczenie wobec negocjacji prowadzonych z instytucjami finansowymi ze względu na fakt, że mają one często rygorystyczne wymogi formalne. Wychwycenie nieprawidłowości, pozwoli również na przygotowanie się do negocjacji, m.in. opracowanie strategii minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia podobnie niepożądanych zjawisk ich w przyszłości.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Po trzecie, analiza due diligence może być również narzędziem prewencyjnym. Przeprowadzenie jej pozwala na pełne poznanie i kontrolę spółki przez inwestora i właściciela. Wczesne ujawnienie nieprawidłowości pozwala na  uniknięcia ryzyka biznesowego i ryzyk związanych ze zmianą warunków umownych obligujących współpracujące strony.

Zapytaj o ofertę na opracowanie profesjonalnego Biznes Planu na farmę fotowoltaiczną.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – zapytaj o naszą ofertę.

tel. +48 783 366 476, mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Doradztwo prawne dnia 16.04.2013 o godz. 10:39
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Kiedy przeprowadza się analizę due diligence?

Skomentuj

*