Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Komercjalizacja polskich innowacyjnych firm za granicą

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), uruchomiło trzecią edycję konkursu realizowanego w ramach programu Go_Global.pl, w ramach której najlepsi zostaną wsparci kwotą do 200 tys. zł. (do rozdysponowania jest 5 mln zł.) Dofinansowanie w ramach tego przedsięwzięcia przeznaczone będzie na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.

Komercjalizacja innowacyjnych firm za granicą

Działania podlegające dofinansowaniu:

• wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;

• przygotowanie opracowanych innowacji pod kątem wymagań rynków światowych;

• weryfikacja opracowanej strategii, w szczególności poprzez jej ocenę dokonywaną przez instytucje typu venture capital działające na rynkach światowych.

Nabór do konkursu będzie prowadzony w trzech turach — pierwsza zakończy się 24 stycznia 2014 r., druga 24 lutego, trzecia natomiast 31 marca, a wnioski będą rozpatrywane po każdej turze naboru, dzięki temu ocena konkursowa będzie krótsza. Resulto zachęca do wzięcia udziału w konkursie polskie firmy, które bazują na oryginalnych pomysłach i rozwiązaniach o „światowym” potencjale rynkowym wymagającym opracowania strategii ekspansji międzynarodowej.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków dotacyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 19.12.2013 o godz. 21:13
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*