Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Konkurs dla Start-up przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Do 11 marca 2013 r. Krajowa Izba Gospodarcza, SpeedUp Group, LMS Invest i Idea Bank przyjmują zgłoszenia do konkursu „Młodzi innowacyjni”.

Młodzi innowacyjni – konkurs dla Start-up

Wspólna inicjatywa ma wyłonić najlepsze projekty biznesowe, a przedsiębiorcom pomóc we wprowadzeniu ich na rynek. Konkurs realizowany jest dwutorowo. Pierwsza ścieżka (Best startup idea) skupia projekty będące dopiero w fazie pomysłu.

Zakwalifikowani do niej uczestnicy powalczą o zaproszenie do Akademii Biznesu prowadzonej pod auspicjami Leszka Czarneckiego oraz opiekę Inkubatora Przedsiębiorczości Idea Banku. Druga ścieżka (SpeedUp your startup) to opcja dla już istniejących start-upów, co oznacza, że zakwalifikowane mogą do niej zostać zespoły, które rozpoczęły już realizację swoich projektów i prowadzą jej komercjalizację, jednak nie dłużej niż rok.

Inne konkursy

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.