Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Konkurs dla Start-up przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Do 11 marca 2013 r. Krajowa Izba Gospodarcza, SpeedUp Group, LMS Invest i Idea Bank przyjmują zgłoszenia do konkursu „Młodzi innowacyjni”.

Młodzi innowacyjni – konkurs dla Start-up

Wspólna inicjatywa ma wyłonić najlepsze projekty biznesowe, a przedsiębiorcom pomóc we wprowadzeniu ich na rynek. Konkurs realizowany jest dwutorowo. Pierwsza ścieżka (Best startup idea) skupia projekty będące dopiero w fazie pomysłu.

Zakwalifikowani do niej uczestnicy powalczą o zaproszenie do Akademii Biznesu prowadzonej pod auspicjami Leszka Czarneckiego oraz opiekę Inkubatora Przedsiębiorczości Idea Banku. Druga ścieżka (SpeedUp your startup) to opcja dla już istniejących start-upów, co oznacza, że zakwalifikowane mogą do niej zostać zespoły, które rozpoczęły już realizację swoich projektów i prowadzą jej komercjalizację, jednak nie dłużej niż rok.

Inne konkursy

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Wpis opublikowany w kategorii: Start up, Zakładanie firmy, Źródła finansowania dnia 19.02.2013 o godz. 08:41
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*