Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Konkurs Małopolski Inkubator Pomysłowości 2013

Trwa rekrutacja do konkursu „Małopolski Inkubator Pomysłowości 2013”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Poszukiwane są ciekawe i innowacyjne pomysły biznesowe, które mają szansę na komercjalizację i rynkowy sukces.

Konkurs Małopolski Inkubator Pomysłowości 2013

Konkurs na biznes plany skierowany jest do doktorantów szkół wyższych oraz placówek naukowych, których siedziba lub oddział mieszczą się na terenie Małopolski. Czas nadsyłania formularzy zgłoszeniowych mija 25 marca 2013. Oczekiwane są biznesplany zawierające pomysły o wysokim poziomie innowacyjności (nowatorskie produkty, usługi, ale też innowacyjne podejście do wytwarzania, sprzedaży lub dystrybucji produktów).

Za najlepszy pomysł wygrana wynosi 20 tys. zł brutto, laureat drugiego miejsca otrzyma 15 tys. zł, a trzeciego — 10 tys. zł.

Dodatkowo: informacja o tanich pożyczkach na finansowanie przedsiębiorstw.

bezpłatny kontakt z analitykiem Resulto

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

wycena znaku - zapytanie

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,