Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2013

Fundacja Kronenberga przy banku Citi Handlowy po raz dziewiąty nagrodzi przedsiębiorców zarządzających najmniejszymi biznesami. Właśnie rozpoczęła rekrutację do konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, która potrwa do 19 kwietnia 2013.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2013

Konkurs adresowany do firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR. Misją konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm, a także promowanie najlepszych z nich.

Do tej pory nagrodzono (w ramach poprzednich edycji konkursu) 83 przedsiębiorstwa z różnych branż — zarówno nowych technologii, jak i oferujących produkty wytwarzane tradycyjnymi metodami. W ubiegłym roku tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku wywalczyło wydawnictwo Kurtiak i Ley, specjalizujące się w książkach bibliofilskich.

Więcej o nowoczesnych metodach zarządzania małymi firmami: Outsourcing finansowy.

bezpłatny kontakt z analitykiem Resulto

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,