Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Konkurs – Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach

Jeszcze w tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłoszenie nowego konkursu dla działania 4.2 – Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, w ramach priorytetu IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Planowany nabór wniosków o dofinansowanie gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach (działanie 4.2 POIiŚ)

Planowana jest rezygnacja z obowiązku składania wniosków wstępnych, stosowanych dotychczas we wszystkich konkursach dla projektów inwestycyjnych w

ramach IV priorytetu POIiŚ. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zatwierdzenie przez Ministra Rozwoju Regionalnego wyżej wymienionych zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów POIiŚ 2007-2013 oraz w jego załącznikach, a także zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący POIiŚ zmian w Kryteriach wyboru projektów.

 

Źródło: http://www.mos.gov.pl

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 7.10.2013 o godz. 23:58
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*