Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Konsultacje i doradztwo dotacyjne – Uwierz w swój sukces

Przebrnięcie przez gmatwaninę prawną i informacyjną, regulującą praktyczną dostępność dotacji dla biznesu jest bardzo czasochłonne.  Doświadczyliście tego?

Eksperci Resulto oszczędzą Twój czas udzielając konsultacji dotacyjnych – Skontaktuj się z nami. Zapraszamy!

Konsultacje i doradztwo dotacyjne

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

Oszczędź swój cenny czas!

W biznesie obowiązuje zasada, że czas to pieniądz, a najważniejszym celem przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku. Dobre ułożenie wszystkich elementów składających się na sukces firmy nie jest prostym zadaniem.

W ramach usługi Konsultacje z doradcą Resulto oferuje m.in.:

 

  • wielostronna ocena potencjału dotacyjnego przedsiębiorstwa oraz przedmiotowego projektu biznesowego,
  • rekomendacje pozwalające znacząco zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji,
  • omówienie aktualnie dostępnych dotacji dla konkretnego przedsiębiorcy,
  • omówienie pożyczek preferencyjnych dostępnych dla konkretnego przedsiębiorcy (z uwzględnieniem indywidualnych cech biznesu),
  • udzielenie informacji na temat dostępności innych preferencyjnych źródeł finansowania,
  • weryfikacja poprawności sporządzonych wniosków dotacyjnych,

 

Udzielamy fachowej i szybkiej odpowiedzi poprzez pocztę elektroniczną, w rozmowie telefonicznej lub w trakcie bezpośredniego spotkania z doradcą.

Przedstaw swoje pytania i zamów usługę przez email: poczta@resulto.pl lub telefonicznie: 783 366 476. Zapraszamy.

Cena usługi wynosi 100 zł za godzinę zegarową + podatek VAT.

 

Czytaj więcej o tym jak nie przegapić szansy na dotacje.

Czytaj więcej o zmianach w dotacjach w latach 2014-2020.

 

Pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,